Budynek A

5-6-latki "Rybki"

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 lic. Aleksandra Smolarska,  lic. Weronika Dziedzic

 

6 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty zajęciowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doświadczony ratownik medyczny przygotowany metodycznie do pracy z dziećmi. Program profilaktyczny „Dzielni Ratownicy” powstał z myślą o najmłodszych, a jego celem jest zaszczepianie w dzieciach postaw pro-bezpiecznych oraz idei niesienia pierwszej pomocy. W czasie trwających ok. 30- 40 minut zajęć  dzieci pod czujnym okiem ratownika,  poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne,  uczyły się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji niebezpiecznych. 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 06.06.2022 r. będą miały miejsce w naszym przedszkolu warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Zajęcia będą w poszczególnych grupach od godziny 9.00 (każda grupa ok. 30 minut). Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się:

 •  jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
 • jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i jak się wobec nich zachować;
 • jak dbać o swoje bezpieczeństwo;
 • czym jest pozycja boczna bezpieczna;
 • kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest;
 • po co są opatrunki i w jaki sposób ich używać;
 • co to jest apteczka i co w niej może się znajdować;
 • jakie są numery alarmowe, jak je zapamiętać.

Koszt uczestnictwa wynosi 11 zł od dziecka ( w tym dzieci otrzymają materiały: dyplom, naklejki, kolorowanki do grupy…).

W dniu 10.06.2022 r. przyjedzie do naszego przedszkola Planetarium Objazdowe Quasar – seanse dla grup od godziny 9.00 – seans trwa ok.40 minut – cena 12 zł.

Wpłaty przyjmują wychowawcy w grupach.

Czerwiec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na 27 maja b.r. (piątek)  zaplanowaliśmy wycieczkę 4 grup starszych, czyli „Rybek”, „Słoneczek”, „Misiów” i „Jagódek” do Wioski Indiańskiej MC Bizon w Karchowicach k. Tarnowskich Gór.

Wioska Indiańska Mc Bizon, zbudowana jest  na wzór wiosek Indian Ameryki Północnej z XIX w. Położona  na pięknej polanie pośród naturalnego ekosystemu, w pobliżu niewielkiej rzeczki. Część terenu jest zadaszona.  Zajęcia odbywają się na sportowo i wesoło. W programie mamy zwiedzanie wioski  z przewodnikiem (indiański dom tipi, rekwizyty, opowieści o tym, jak wyglądało życie Indian w wiosce, itp.), konkursy, gry i zabawy sportowe, zabawy interaktywne.

Ważne informacje :

 1. Wyjeżdżamy ok. 10.30, autokarami. Pobyt w wiosce od 12.00 do 14.00.
 2. Nie zabieramy plecaków, jedzenia, picia! Z przedszkola zabierzemy „obiad” w formie zupy z „wkładką” i pieczywem, banany, wodę do picia w dużych butelkach, kubeczki….oraz wszystko, co jest potrzebne zwykle na wycieczce (chusteczki, ręczniki papierowe itp.).
 3. Konieczne jest wygodne ubranie ( spodnie, legginsy, koszulka, bluza), buty- tenisówki, adidasy (nie sandały czy klapki!), jeśli będzie deszczowo mogą się przydać kalosze, kurtka przeciwdeszczowa. Jeśli słonecznie – czapka z daszkiem lub kapelusz.
 4. Podróż do Karchowic będzie trwała ok. 1 godzinę, dlatego rodziców dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy o dostarczenie do wychowawcy grupy sprawdzonego i podpisanego środka przeciw w/w chorobie, do podania dziecku przed podróżą.
 5. Powrót do przedszkola ok. 15.30.

Koszt wyjazdu od osoby to 55 zł , w skład czego wchodzą:  32 zł – cena biletu wstępu do wioski indiańskiej oraz przejazd autokarem – 23 zł. Wpłat należy dokonywać u wychowawców grup (lub inny ustalony przez grupę sposób) do dnia 23 maja 2022 r.

 

Zamierzenia  dydaktyczno - wychowawcze

Maj

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo­bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie – sianie i sadzenie roślin, opieka nad nimi;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu­dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek „Piosenka o książkach”, „Majowe życzenia” i tańca do utworu „King of the fairies”;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

 

Kreatywna praca Rybek przy poznawaniu litery F

video-1650546935.mp4

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE W GRUPIE 5-6 LATKÓW W MIESIĄCU KWIETNIU.

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf;
 • rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Święta wielkanocne”, „Piosenka lalkarza” i tańców „Szewc”, „Klepany”, polonez;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie kreatywności i samo­dzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań, np. podczas przygotowywania spotkania z okazji Wielkanocy;
 • rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

 

 

 

 

22.03 nasza grupa poszła do biblioteki na wiosenne zajęcia. Kolorowaliśmy motyle, wieszalismy je w bibliotece a potem leniuchowaliśmy z ulubioną książka. Na koniec słuchaliśmy opowiadania czytanego przez panią bibliotekarkę.

 

 


10.03 nasza grupa pojechała na wystawę Lego do Gliwic. Oglądaliśmy ogromne budowle z klocków  lego oraz mieliśmy możliwość sami zbudować nasze własne. Wszyscy z zaciekawieniem zwiedzaliśmy wystawę oraz chętnie bawiliśmy się i tworzyliśmy swoje własne budowle.

 

8.03 wybraliśmy się do biblioteki na prelekcje o Kobietach-wynalazcach. Wymyślaliśmy i rysowalismy swoje pomysły na wynalazki.

 

OGŁOSZENIE

Na 18 marca (piątek) zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Spaghetti”. Jest to przedstawienie grane gościnnie w Będzinie przez aktorów Teatru Baj z Warszawy w ramach 110  urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania  Teatru Dzieci Zagłębia.

Cena biletu z tej okazji wynosi 10 zł od osoby. Cena autokaru – również 10 zł. Kwotę 20 zł prosimy wpłacać do 16 marca b.r.

Wyjazd o godzinie 10.30,  planowany powrót ok. 12.30 – obiad w tym dniu ok. 13.00.

 

DZIEŃ DINOZAURA

video-1646840595.mp4

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MARZEC 2022:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”, „Drzewo mieszkanie”; rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie­jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS.

 

 

W dniu 17.02 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kota. Dzieci obejrzały film edukacyjny oraz bajkę rysunkową z Kicią Kocią i strażakiem.  Wspólnie śpiewaliśmy piosenki o kotach, były kocie  zabawy ruchowe, prace plastyczne……Zdjęcia z „kociego dnia” można obejrzeć w naszej galerii.

 

 

OGŁOSZENIE

10 marca (czwartek) grupy ,,Rybki" i „Słoneczka”  jadą do Gliwic na wystawę klocków LEGO. Koszt wyjazdu (16 zł bilet wstępu + 14 zł  autokar = 30 zł).  Prosimy o wpłaty do wychowawców grup do 07.03.2022 r.  Śniadanie w tym dniu  o godzinie 8.15. Wyjazd o godzinie  9.00.  Powrót planowany  jest około godziny 13.00.

 

W nawiązaniu do tematu zajęć o żywiole powietrza praca plastyczna malowana... powietrzem w balonach :-) 

 

video-1644330205(1).mp4

 

PIOSENKA 
 "Cztery żywioły"
1. Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie.
W niej się myjesz i musisz ją pić.
Tak jak ryba bardzo lubisz w niej pluskanie.
Ale gradem też potrafi nieraz bić.
 
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata.
Każdy jest nam potrzebny, by żyć.
Woda, ogień, ziemia, powietrze.
Jednak groźne potrafią też być!
 
2. Jego blaskiem płoną świeca i ognisko.
Chłód i ciemność oddala, jak wiesz.
Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko.
Lecz pożarów przyczyną jest też.
 
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…
 
3. Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje.
W lemoniadzie bąbelkami kusi cię.
Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale.
A w tornado też potrafi zmieniać się.
 
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…
 
4. Ona daje nam schronienie i jedzenie.
I z jej skarbów korzystamy cały czas.
Po niej biegać, skakać miło jest szalenie.
Choć lawiną też zaskoczyć może nas.
 
Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…
 

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/3b3cdce84f6ff32b35429a54904e59274a76b4b4    ROZMOWY INDYWIDUALNE

Zapraszam zainteresowanych Rodziców na indywidualne rozmowy w dniu 09.02.2022 w godzinach 16.00 - 17.00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Chętne osoby  prosimy o wcześniejszy kontakt z wychowawcą w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania.

Aleksandra Smolarska

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LUTY 2022:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;

 

Składamy najserdeczniejsze życzenia dla Babci i Dziadka.

Poniżej zamieszczamy film z zajęć plastycznych, których celem było upieczenie ciasta dla Babci i dla Dziadka – zachęcamy do obejrzenia..

 

  Video_Pieczemy_ciasto_dla_Babci_i_Dziadka.mp4

 

20.01 nasza grupa uczestniczyla w warsztatach mydelkowych. Dzieci wybierały ozdoby, zapach i tworzyły swoje indywidualne projekty mydełek, które potem wręczyły jako prezent swoim babciom i dziadkom.

 

BAL, BAL,  BAL w  przedszkolu !!!

  Jak co roku w przedszkolu  jest taki dzień , kiedy to w każdej grupie jest bardzo dużo Księżniczek (Elza, Anna, Śnieżka i inne), Policjantów, Żołnierzy, Spidermanów, Kompanów z Psiego Patrolu, Piratów, Czarodziejów i Wróżek, a także Motylków, Biedronek, Kotków, Smoków i wiele innych równie pięknych bajkowych  postaci!  A kiedy mamy taki dzień? Oczywiście w karnawale, kiedy mamy bale! I w naszym przedszkolu taki bal odbył się w środę , 19 stycznia 2022r. Od śniadania do obiadu było gwarno, skocznie, tanecznie, muzycznie, bajkowo i kolorowo! Każdy strój został uwieczniony na zdjęciu wykonanym przez profesjonalnego fotografa, a następnie  poszczególne grupy przedszkolne pozowały do zdjęć grupowych.

Szkoda, że godziny spędzone na tańcach i zabawie tak szybko  nam upłynęły.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:

 

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, sanki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy; 
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania melodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

 

 

3 grudnia nasza grupa była w teatrze na przedstawieniu zatytułowanym "Noniek". Bajka wzbudzila wiele pozytywnych emocji.Morał z przedstawienia brzmi: doceniajmy, żyjmy, miejmy dobry humor, prawdziwych przyjaciół i nie przejmujmy się jeśli ktoś nam dokucza lub źle o nas mówi.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 5-6-latków na miesiąc grudzień.

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

 

25 listopada  obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zrobiliśmy piękne prace, opowiadaliśmy o swoich ulubionych Misiach, śpiewaliśmy piosenki m.in "Jadą, jadą Misie", "Stary Niedźwiedź mocno śpi".

 

W piątek, 19 listopada, rozmawialiśmy o prawach dziecka. Zostały one narysowane i napisane na naszych kołach. Wiemy, że też mamy obowiązki i musimy o nich pamiętać.

 

OGŁOSZENIE

Na 3 grudnia 2021r. zaplanowaliśmy mikołajkowy wyjazd  do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl  pt. „Noniek”. Cena biletu do teatru to 18 zł, natomiast autokaru – 12 zł od osoby. Kwotę 30 zł prosimy wpłacać do wychowawców grupy  do dnia  24 listopada (musimy potwierdzić ilość biletów na tydzień przed spektaklem).  W dniu 3 grudnia (piątek) śniadanie dla wyjeżdżających grup  o godzinie 7.45. Spektakl o godzinie 9.00, wracamy przed obiadem. Prosimy zaopatrzyć dzieci w maseczki, zgodnie  z obowiązującymi wytycznymi.

 

 

11 listopada - to dzień jest dla nas Polaków bardzo ważny.  Jako, że jest to dzień wolny od zajęć,  postaraliśmy się uczcić Święto Niepodległości  w szczególny sposób w jego przededniu, czyli 10.11. O godz.11.11 odśpiewaliśmy wspólnie  Hymn, zatańczyliśmy walczyka i bawiliśmy się przy muzyce.
 
8 listopada gościły w naszej grupie panie pedagog z dąbrowskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Poprowadziły zajęcia pt. "Jak być wrażliwym przedszkolakiem"
Dnia 5.11.2021 w naszej grupie odbył się Dzień Postaci z Bajek. Dzieci przebrały się w swoich ulubionych bohaterów z bajek. 
Rozmawialiśmy o polskich bajkach, które  oglądali nasi rodzice, odbyły się zabawy z postaciami z tych bajek: Reksio, Koziołek Matołek, Bolek i Lolek, Kot Filemon i Miś Uszatek.

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na  listopad:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania (6-latki)
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych (5-latki)
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie (5-latki)
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne) (5-latki)
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (5-latki)

 

 

27.10  udział w akcji „Szkoła pamięta”, wyjście pod pomnik Żołnierzy walczących o Niepodległość, zapalenie zniczy.

 

26.10 odbyły się zajęcia z Klubem Miłośników Astronomii o układzie słonecznym. Dzieci poznawały planety i gwiazdy oraz to jak powstały.

19.10 wybraliśmy się do Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej. Dzieci miały okazje poznać pracę strażaków, obejrzeć auta, sprzęty. Dowiedzieć się do czego służą. Odbyły się również pokazy.

 

OGŁOSZENIE

19.10.2021 (wtorek) dzieci z naszej grupy jadą do Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

Wyjazd o godz. 9.15, wracamy na obiad.

Koszt przejazdu autokarem – 6 zł.  Prosimy o dokonanie wpłaty do 15.10.2021 (piątek)  oraz podpisanie zgody na wyjazd.

 

 

14.10  w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci zaśpiewały piosenki oraz złożyły życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom naszego przedszkola.

 

29.09  nasza  grupa świętowała Dzień Chłopaka w pobliskiej bawilandii „Perelunii”.

 

We wrześniu i październiku, nasza grupa brała udział w zajęciach w Bibliotece Filia nr 3. Dzieci poznawały rodzaje książek i zasady korzystania z nich. Brały udział w konkursach plastycznych związanych z wartościami, dobrem, wrażliwością oraz podróżami. Poznały również sposób w jaki powstają animacje.

 

 

04.10.2021 byliśmy w Bibliotece. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy o animacji. Kolorowaliśmy zwierzęta, które potem wprawialiśmy w ruch przy pomocy odpowiedniej aplikacji.

                               

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik :

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

 

„ Taniec w deszczu”

1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.
Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!
Lato odfrunęło razem z bocianami,
Zostawiło stado szarych chmur.
Ref. Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.
 Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokra drogą,
 Chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat!
 Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!
 Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
 W kałużach kaloszami hlap, hlap, hlap!
 Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
 W kałużach kaloszami hlap, hlap, hlap!
2. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas:
„ Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!
Zatańczymy razem pod parasolkami, 
Ze mną nigdy nie znudzicie się!”
3. Pada stuka zimny deszczyk, żal go nam.
Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?
Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,
Jesień z deszczem może nie być zła!

 

 Wiersz Heleny Bechlerowej

O zielonym jeżu

Pod kasztanem w gęstej trawie
Usnął jeżyk po zabawie.

Właśnie zbudził się i ziewał
Gdy coś nagle spadło z drzewa.

Za nim drugie, trzecie też…
Miało kolce tak, jak jeż.

Spojrzał jeżyk, w bok uskoczył,
Przerażony przetarł oczy.

- Patrzę, patrzę i nie wierzę:
Czy to jeże, czy nie jeże?

Nie wiedziałem dotąd sam
Że zielonych braci mam.

Lecz ja w norce mam mieszkanie,
A gdzie one? Na kasztanie!

Jeż nie pytał więcej o nic,
zmykał, jakby go kto gonił.

Sapał, mruczał, głosem gniewnym:
- Nie chcę mieć zielonych krewnych!

 (Jesienny kujawiaczek) 

Piosenka do nauki.

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Ref.  Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m - m - m...

Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m - m - m...

Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m - m - m...

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2021

Dziecko:

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji;
 • tworzy krótkie opowiadanie;
 • układa kształt litery ze skakanki;
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów;
 • wskazuje wśród innych liter o, O, a, A, i podaje ich nazwy.
 • różnicuje słuchowo samogłoski o, a, u, i;
 • powtarza wyrazy w języku angielskim;
 • współpracuje z rówieśnikami podczas zabaw w zespole;
 • wyznacza kierunki w przestrzeni i podaje nazwy kierunków w przestrzeni;
 • przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów;
 • posługuje się pojęciami nad, na, pod, obok, między, lewa, prawa.
 • kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy; określa kryteria kategoryzowania;
 • układa figury wg wzoru
 • odczytuje kod obrazkowy;
 • tworzy i kontynuuje rytmy z figur geometrycznych;
 • koduje rytm dźwiękowy za pomocą figur;
 • składa obrazek z części;
 • układa ciąg cyfr wg wzoru;
 • wyraża stany emocjonalne za pomocą mimiki i gestów;
 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimna­stycznych
 • posługuje się narzędziami do rysowania, nożyczkami;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej swojego imienia;
 • czyta globalnie wprowadzane wyrazy
 • wyraża stany emocjonalne za pomocą mimiki i gestów;
 • odgaduje nazwy czynności ilustrowanych za pomocą ruchu;
 • wyjaśnia różnice i podobieństwa pomiędzy osobami;
 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;
 • rysuje linie pionowe w liniaturze po śladzie;
 • dostrzega i wskazuje różnice na obrazku;
 • tańczy polkę zgodnie w wprowadzonym układem;

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

mgr Ewa Bęben-Kuter, lic. Aleksandra Smolarska

 

Uroczyste zakończenie przedszkola w grupie "Rybki" w dniu 24 czerwca (czwartek) o godz.9.30

 Jeśli będą sprzyjające warunki atmosferyczne zapraszamy Rodziców (dwóch przedstawicieli Rodziny) do ogrodu przedszkolnego. Natomiast w przypadku opadów deszczu czy burzy, uroczystość będzie się musiała odbyć wewnątrz - i wtedy zapraszamy jednego   z Rodziców (zgodnie z reżimem sanitarnym - dezynfekcja, maseczka, dystans ....)

 

Film o Szkole Podstawowej nr 18
 

 

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec 2021:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225 ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 Rozmowy indywidualne (telefoniczne) z Rodzicami: p. Ewa Bęben-Kuter - 12 maja 2021 w  godzinach  od 16:00 do 16:30.

P. Aleksandra Smolarska 27 maja .2021 od 16:00 do 16:30.   Prosimy dzwonić pod nr tel. 664 355 987

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ :

-- Pełnienie dyżurów , np.przy nakrywaniu stołu do posiłków;

-- Wiązanie obuwia;

-- Rozwijanie sprawności całego ciała ( w toku czynności samoobsługowych , zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

-- Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;

-- Określanie kierunku pisania ( rysowania)  - od lewej do prawej i od góry kartki do dołu;

-- Nabywanie płynności ruchów rąk ( np. w toku swobodnych ruchów tanecznych , gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych , wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

-- Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

-- Improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;

-- Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

-- Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

-- Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

-- Szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

-- Odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań;

 -- Prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;

-- Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słow na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-- Układanie rymów do podanych słów;

-- Tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

-- Aktywne słuchanie rozmówcy;

-- Próby samodzielnego czytania;

-- Wyodrębnianie w słowach głosek : w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

-- Czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

-- Rozpoznawanie liter pisanych;

-- Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, lepienie z plasteliny, modeliny, naklejanie ugniatanie itd.;

-- Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

-- Nazywanie figur geometrycznych;

-- Poznawanie zwierząt - dorosłych i młodych- hodowanych na wsi;

-- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 ;

-- Rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości  .

 

 

 

W środę , 28 kwietnia, będziemy świętować w naszym przedszkolu

Dzień Marchewki.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci miały na sobie elementy ubrania  w „marchewkowym” kolorze.

 

 

 

Zamierzenia  dydaktyczno– wychowawcze na kwiecień 2021 :

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy,
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów;
 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski,
 • podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola,
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości,
 • poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej.
 • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu lub wykonane samodzielnie wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • poznawanie muzyki innych narodów,
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • próby samodzielnego czytania,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie liter pisanych.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat,
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
 • dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń,
 • zapoznanie z literą ż h, f, j. : małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

 

22 marca (poniedziałek) to Dzień Wody.

 Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci miały na sobie w tym dniu  jakiś element ubrania  w niebieskim kolorze.

 

 

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

Dziecko:

 • porusza się przy muzyce, śpiewa piosenki
 • bawi się z innymi,
 • podaje rozwiązanie rebusu;
 • rozpoznaje i nazywa literę z, u, c, ł: małą i wielką, drukowaną (5l); drukowaną i pisaną (6l)
 • ustala wynik dodawania w oparciu o przeliczanie; zapisuje działania odejmowania z użyciem znaków: , =,(6)
 • wskazuje oznaki wiosny,
 • wypowiada się na temat sprzętu grającego, wie, jak wygląda adapter i płyta analogowa,
 • układa opowiadanie,
 • rytmicznie wypowiada zdanie, dopowiada słowa rymujące się
 • obserwuje zmiany w przyrodzie,
 • podaje rozwiązania zagadek,
 • wciela się w rolę, zna znaczenie słowa aktor, teatr, kurtyna, sztuka teatralna
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji,
 • wykonuje kukiełkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, sprząta swoje stanowisko pracy po jej skończeniu
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • naśladuje postaci z baśni,
 • nazywa emocje i rysuje po śladzie,
 • wykorzystuje kukiełki w inscenizacji,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji,
 • wymienia zwiastuny wiosny; wie co to jest przedwiośnie - wiosna
 • zna zwierzęta hodowane na wsi; wie co nam dają zwierzęta, w jaki sposób się porozumiewają, odgaduje do jakiego zwierzęcia należy usłyszany głos
 • wie, gdzie mieszkają zwierzęta; jak nazywają się one same i ich dzieci
 • wie, na czym polega praca weterynarza
 • zna wartości odżywcze jajka, mleka, mięsa
 • wymienia elementy pogody występujące w marcu,
 • zna zwyczaje wielkanocne
 • liczy i wskazuje, gdzie jest najwięcej, najmniej,
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń,
 • wskazuje różnice między obrazkami
 • dostrzega różnice w wyglądzie pisanek
 • obserwuje drzewa,
 • składa obrazek w całość,

 

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225   ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 

Rozmowy indywidualne (telefoniczne) z Rodzicami: p. Ewa Bęben-Kuter 08.02.2021 w  godzinach  od 16:00 do 16:30.

P. Aleksandra Smolarska 18.02.2021 od 16:00 do 16:30.          Prosimy dzwonić pod nr tel. 664 355 987

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  luty 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni,
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną,(5l)
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną.(6l)
 • poznawanie pór dnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą w: małą i wielką, drukowaną,( 5l)
 • zapoznanie z literą w: małą i wielką, drukowaną i pisaną. (6l)
 • zapoznanie z etapami powstawania książki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisaną..
 • zapoznanie z nazwami miesięcy,
 • zachęcanie do wspólnego działania.
 • zapoznanie z wagą szalkową,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości.
 • poznawanie polskich tańców ludowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY 5-6 LATKÓW NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021 .

DZIECKO:

 • ogląda książki o ptakach,
 •  poprawnie wykonuje zadania,
 •  wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,
 • wypowiada się na temat dokarmiania ptaków,
 •  rozpoznaje i nazywa literę s : małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • dzieli nazwy ptaków na sylaby,
 •  rozpoznaje i nazywa liczbę 7 ,
 • obserwuje przyrodę podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
 • wykonuje pracę z gazet,
 • wyodrębnia pierwszą głoskę w słowie,
 •  dzieli nazwy obrazków na sylaby i głoski,
 •  tworzy zdania z określeniami: wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze,
 • wymienia kolejno dni tygodnia,
 •  przedstawia w formie plastycznej tydzień ze swojego życia,
 •  określa , czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe,
 •  rysuje po śladzie,
 • rozpoznaje i nazywa literę n : małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 •  podejmuje swobodne zabawy,
 •  współpracuje z innymi,
 •  wie , do czego służy termometr,
 • wykonuje prace plastyczne,
 •  tworzy część wspólną zbiorów,
 •  wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
 •  opisuje babcię i dziadka,
 •  rozpoznaje i nazywa literę b : małą i wielką, drukowaną i pisaną,

18.12.2020 w Naszej grupie odbyło się świąteczne przedstawienie. Dzieci zaśpiewały kilka pastorałek również w języku angielskim. Recytowały nauczone wierszyki oraz złożyły życzenia. Całe przedstawienie zostało nagrane i wysłane rodzicom.

 

15.12 świętowaliśmy Dzień Herbaty. Dzieci zapoznały się z krótką historią herbaty. Projektowały swój kubek oraz wąchały i smakowały różnych herbat i wybierały ich zdaniem najsmaczniejszy napar.

 

 

 

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na grudzień

 

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z literą l, r, y: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • dostrzeganie cykliczności pór roku,
 • pamięciowe opanowanie utworu literackiego,
 • utrwalanie nazw elementów pogody.
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6, 0
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.
 • zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami,
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich,
 • zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
 • rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego,
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy,
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.

 

 

 

 

24 listopada (wtorek) to Dzień Buraka w naszym przedszkolu.

Jeśli macie ubranka w kolorze „buraczkowym” (czerwony, bordowy….),

to bardzo prosimy – przyjdźcie w nich do przedszkola w Dniu Buraka.

 

 

 

W dniu 20 listopada (piątek)  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci przyszły w tym dniu do przedszkola ubrane na niebiesko- to kolor UNICEF. 

Wystarczy oczywiście jeden element stroju, np. koszulka, bluzka….

 

 

W dniu 10.11.2020, obchodziliśmy Święto Niepodległości, dzieci ubrały się na biało-czerwono, wykonały swoje flagi  oraz odśpiewaliśmy Hymn Polski w ramach akcji Szkoła do Hymnu.

 

 10.11 był Międzynarowodowym Dniem Jeża, kolczastego, sympatycznego drapieżnika. Dzieci wykonały prace plastyczne. Poznały jaką rolę w środowisku pełnią jeże, co im zagraża i jak im pomóc.

 

 

 

 

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Jest to, jak wiemy, dzień wolny od pracy.

Jak każdego roku  chcemy i my uczcić to Święto , dlatego bardzo prosimy, aby 10 listopada  dzieci 

 - w miarę możliwości-  przyszły do przedszkola w ubraniach koloru białego i czerwonego.

 

29 października 

Dzisiaj poznaliśmy legendę o Dąbrowie Górniczej i ciekawe budowle, pomniki związane z naszym miastem. Wiemy, kto jest prezydentem   i jakie znane osoby pochodzą z Dąbrowy Górniczej  m.in.  wybitny aktor Janusz Gajos

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Listopad:

Dziecko:

 • zna nazwy pór roku,
 • zostaje zapoznane z literą i, t, d, k: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • dzieli nazwy na sylaby (5l), na głoski (6l), rozpoznaje litery drukowane – małe i wielkie,
 • formułuje dłuższe wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnia w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • układa słowa rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • próbuje czytać wyrazy o prostej budowie fonetycznej (6l),
 • rozpoznaje litery pisane,
 • prawidłowo posługuje się pojęciami mniej, więcej, tyle samo (6 l),
 • liczy w zakresie sześciu;
 • nazywa przedmioty przedstawione na zdjęciach, określa, które z nich pływają, a które toną,
 • zna zjawisko powstawania mgły,
 • wyjaśnia (ogólnie), na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie,
 • wymienia nazwę aktualnego miesiąca,
 • dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • zna nazwę aktualnego miesiąca,
 • zna znaczenie zdrowia dla każdego człowieka,
 • wie jak wygląda tamburyno, jak jest zbudowane i potrafi na nim grać,
 • wie, na czym polega praca stomatologa,
 • zna zapis cyfrowy liczby 5,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • zna złe i dobre przewodniki ciepła,
 • zna nazwy posiłków i pór dnia,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • zna  właściwości magnesu,
 • zwraca uwagę na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
 • zna różne sposoby otrzymywania energii.

 

Piosenka „Pan listopad”

https://www.youtube.com/watch?v=X-Gxn26QWUI&ab_channel=zielony11smok

 

Wiersz ,,Jesień”

Rano mgła świat przykrywa,

a w południe wiatr się zrywa.

Wieje wietrzyk wju, wju, wju,

aż brakuje wszystkim tchu.

 

Z drzew spadają złote liście

to już jesień oczywiście.

Lecą liście szu, szu, szu,

w całym świecie pełno dżdżu.

 

Chmury rozsiewają deszcze

z parasolką chodzą świerszcze.

Pada deszczyk kap, kap, kap,

smutny ten jesienny świat.

 

Piosenka pt. Calineczka. 
 
I. Mieszkała na leśnej polanie,   
w kielichu małego kwiateczka,  
i wszyscy kochali ją wokół,  
nazywając ją Calineczka.
Ref.: Calineczka, Calineczka,  
delikatna jak szarotka,  
lecz zakocha się w niej każdy,  
kto ją na swej drodze spotka.
II. Aż razu pewnego ropucha,  
żuk gruby, pan krecik i myszka  
za mąż chcieli wydać ją siłą,  
lecz pomógł jej motyl i liszka.  
Ref.: Calineczka...
III. Na koniec jaskółka skrzydlata, 
ta, którą Calinka ogrzała,  
zabrała ją w podróż daleką
 i za morze z nią odleciała.
Ref.: Calineczka...
IV. Tam szczęście i spokój znalazła,  
wśród kwiatów i słońca tropiku.  
Została na zawsze za morzem,  
przy małym kwiatowym chłopczyku.
Ref.: Calineczka...
 
 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225ROZMOWY INDYWIDUALNE

           Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Rybki”   do indywidualnych kontaktów z nauczycielami , które będą odbywały się  drogą telefoniczną w  dniu 29.10.2020 r. (czwartek).  Prosimy dzwonić pod nr tel. 32-268-55-29  w godz. od 16.00 do 16.30.

                                                                                                                                      Zaprasza: Aleksandra Smolarska

 

 

W dniu 30 października (piątek) obchodzimy Dzień Dyni.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci były w tym dniu ubrane na pomarańczowo (ew. żółto).

 

 

Konsultacje w dn. 8.10 nie odbędą się. Zostają przełożone na 29.10  (16.00-16.30). Przepraszamy za zmianę terminu.

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne 

 • zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
 • zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną, (5-latki)
 • zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną. Wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.(6-latki)
 • zapoznanie z nazwami drzew owocowych, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu, segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
 • ustalanie równoliczności zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2, kształtowanie poczucia rytmu
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę, wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej.
 • wielozmysłowe poznawanie warzyw,
 • zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną, (5-latki), zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną. (6-latki)
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, rozwijanie sprawności fizycznej.
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego, zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • zachęcanie do zabawy w teatr,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną, (5-latki)
 • zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną, (6-latki)
 • utrwalenie pojęcia spółgłoska. (6-latki)
 • organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • poznanie cech kwadratu.
 • przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów.
 • organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,
 • tworzenie formy przestrzennej.
 • rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
 • zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną.(5-latki)
 • zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną. (6-latki)
 • uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
 • nauka piosenki.
 • uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
 • poznawanie różnych rodzajów okularów.
KOLOROWE LISTKI
( słowa- D. Jagiełło, muzyka- K. Jagiełło)  

 
1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały, kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło
szu, szu , szu wirowały w koło. / bis

2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały, hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis

3. Kolorowe listki spadły już na trawę, kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref. Cicho, sza, listki zasypiają, cicho, sza, oczka zamykają. / bis


 
 

                            GRZECZNE SŁÓWKA                  (A. GALICA)

1. Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze!
I grzeczny królewicz i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno!

2. Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuje, przepraszam i proszę,
To przecież niewiele kosztuje
Gdy powiesz uprzejmie dziękuję

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
Nawet gdy jesteś królewną
Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuje, przepraszam i proszę!

 
 
 

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy 5-6-latki ,,Rybki’’ na konsultacje indywidualne, które odbędą się dniach:

- 28.09.2020 r. w godz. od 16.00 do 16.30 z Panią Ewą Bęben-Kuter

- 08.10.2020 w godz. od 16.00 do 16.30 z Panią Aleksandrą Smolarską

Prosimy o przyniesienie własnego długopisu i obowiązkowo maseczka lub przyłbica.

 

                                                 Zapraszają wychowawcy grupy: Ewa Bęben-Kuter i Aleksandra Smolarska

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Miesiąc: wrzesień

 

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
 • wymienia ważniejsze regiony Polski
 • dzieli nazwy obrazków na sylaby
 • aktywnie uczestniczy w zabawach
 • tańczy przy muzyce, powtarza tekst fragmentami, metodą ze słuchu
 • wymienia ważniejsze stany emocjonalne – złość, smutek, strach, radość,
 • wskazuje swoją lewą i prawą stronę,
 • określa ostatnią sylabę (głoskę) w nazwach obrazków, utrwala zapis swojego imienia
 •  odpowiada na pytania dotyczące opowiadania, wspólnie tworzy kontrakt grupy
 • dokonuje analizy i syntezy na poziomie sylaby i głoski
 • zna wybrane zasady ruchu drogowego, wie, jak należy przechodzić przez ulicę, przy jakim świetle sygnalizacji świetlnej
 • uczestniczy w zabawie, przestrzegając ustalonych zasad
 • poprawnie podaje numery alarmowe
 • wie, jak przechodzić przez ulicę, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej
 • rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta spotykane w parku, wymienia oznaki jesieni
 • rozpoznaje po liściach i owocach wybrane gatunki drzew i je nazywa
 • wyciąga wnioski na podstawie obserwacji
 • układa pod obrazkami schematy dźwiękowe ich nazw
 • liczy w zakresie sześciu, wymienia wybrane grzyby: jadalne i trujące
 • recytuje wiersz, wypowiada się na temat jego treści, wymienia oznaki jesieni
 • podaje słowa o znaczeniu przeciwnym do tego, które wymienił nauczyciel

 

Zapraszamy Rodziców (opiekunów prawnych) na zebrania organizacyjne  w grupach przedszkolnych wg następujacego harmonogramu:

- czwartek  03.09.2020 - godz. 16.00 - "RYBKI" - bud. A

Zebrania odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden rodzic (opiekun) do jednego dziecka, maseczki lub przyłbice, rękawiczki/dezynfekcja, zachowanie dystansu, otwarte okna itd. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów:-)

 

 

 

Na początek roku przedszkolnego prosimy zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne na jasnej podeszwie, łatwe do założenia przez dzieci, nie wiązane na sznurówki oraz ubranie na zmianę w podpisanym worku - zostawione w szatni w razie "awarii". 

Przydatne będą także z pewnością chusteczki higieniczne (duże opakowanie) , zarówno suche , jak  i mokre .