Budynek B

3-4- latki MUCHOMORY

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

mgr Urszula Śliwińska-Kopczyk, mgr Katarzyna Bieda

 

6 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty zajęciowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doświadczony ratownik medyczny przygotowany metodycznie do pracy z dziećmi. Program profilaktyczny „Dzielni Ratownicy” powstał z myślą o najmłodszych, a jego celem jest zaszczepianie w dzieciach postaw pro-bezpiecznych oraz idei niesienia pierwszej pomocy. W czasie trwających ok. 30- 40 minut zajęć  dzieci pod czujnym okiem ratownika,  poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne,  uczyły się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji niebezpiecznych. 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 06.06.2022 r. będą miały miejsce w naszym przedszkolu warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Zajęcia będą w poszczególnych grupach od godziny 9.00 (każda grupa ok. 30 minut). Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się:

 •  jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
 • jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i jak się wobec nich zachować;
 • jak dbać o swoje bezpieczeństwo;
 • czym jest pozycja boczna bezpieczna;
 • kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest;
 • po co są opatrunki i w jaki sposób ich używać;
 • co to jest apteczka i co w niej może się znajdować;
 • jakie są numery alarmowe, jak je zapamiętać.

Koszt uczestnictwa wynosi 11 zł od dziecka ( w tym dzieci otrzymają materiały: dyplom, naklejki, kolorowanki do grupy…).

W dniu 10.06.2022 r. przyjedzie do naszego przedszkola Planetarium Objazdowe Quasar – seanse dla grup od godziny 9.00 – seans trwa ok.40 minut – cena 12 zł.

Wpłaty przyjmują wychowawcy w grupach.

 

 

           ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   NA  MIESIĄC CZERWIEC 2022:

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;

 

 Piosenka:  Lato woła nas !

1. Czy wy wiecie, mamo, tato,

że zaczęło się dziś lato?

Więc spędzimy razem czas,

wiele przygód czeka nas!

Ref. Lato, lato nas woła,

i świeci słońce dokoła,

czeka już morze i las,

lato, lato woła nas!

2. Już walizki spakowane,

buzie całe roześmiane.

Na wyprawę nadszedł czas,

wiele przygód czeka nas!

Ref. Lato, lato nas woła...

3. Tata pyta: „Rety, rety,

gdzie podziały się bilety!”

W końcu w drogę ruszać czas,

wiele przygód czeka nas!

Ref. Lato, lato nas woła...

 

 

  ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ

Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY,

 która odbędzie się

w grupie: ,,Muchomorków” i ,,Jagódek”

30.05.2022 r.  (poniedziałek) o godz.10.00.

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  MAJ 2022

 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  KWIECIEŃ 2022

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• kształtowanie czynności samoobsługowych

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

• wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

• rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy

• wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym

• wdrażanie do wypowiadania się na dany temat

zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;

poznanie tradycji ozdabiania jaj;

utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;

• rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji

porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;

poznanie polskich zwyczajów wielkanocnych;

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych w przedszkolu

• wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą (elementy pogody)

• rozwijanie mowy i myślenia

• kształtowanie świadomości własnego ciała

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• doskonalenie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów według określonego kryterium

• doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania

• doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Kiedy wiosna przyjdzie do nas

I. Kiedy wiosna przyjdzie do nas
roześmiana i zielona.
Razem z wiosną wszystkie dzieci
zaśpiewają tak:

Ref:
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.

II. Rośnie trawa, rosną liście,
rosną szybko dzieci wszystkie.
Przyleciały już bociany
i klekocą tak:

Ref:
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.

III. W lesie kwitnie już zawilec,
obudziły się motyle.
A wieczorem nad łąkami
słychać żabi śpiew.

Ref:
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.
Zielona trawa, zielony mech,
zielona żaba rechu, rechu, rech.

 

OGŁOSZENIE

Na 18 marca (piątek) zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Spaghetti”. Jest to przedstawienie grane gościnnie w Będzinie przez aktorów Teatru Baj z Warszawy w ramach 110  urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania  Teatru Dzieci Zagłębia.

Cena biletu z tej okazji wynosi 10 zł od osoby. Cena autokaru – również 10 zł. Kwotę 20 zł prosimy wpłacać do 16 marca b.r.

Wyjazd o godzinie 10.30,  planowany powrót ok. 12.30 – obiad w tym dniu ok. 13.00.

 

17. 02. Obchodziliśmy Dzień Kota.

Były też wesołe „kocie zabawy”, takie jak: koci spacerek, zabawy ruchowe przy piosenkach , „kocie masażyki”, rozwiązywanie zagadek o kotach, słuchanie wierszyków o kotach, rozmawianie o bajkach z udziałem kotów. Dzieci wiedzą, że o koty trzeba dbać, tak jak zresztą o inne zwierzęta.

 

 24. 02. „Dzień Pączka” czyli „Tłusty Czwartek”

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,

a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” - tak mówi staropolskie przysłowie. Tłusty Czwartek – tak, jak każe tradycja każdy w ten dzień powinien zjeść pączka. Dzieci otrzymały pączki, które zajadały z wielkim apetytem oraz uśmiechem na buzi.

 

25 02. Świętowaliśmy Dzień Dinozaura.

Dzieci wykazały olbrzymie zainteresowanie tematem. W skupieniu oglądały albumy, książki, czasopisma dotyczące dinozaurów. Wykonywały prace plastyczne oraz słuchały informacji dotyczących dinozaurów. Dzieci zagrały w grę planszową  „Atak dinozaurów”.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  marzec 2022

                                                                                                                                

 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • wprowadzenie dzieci w świat kolorów 
 • rozbudzanie inwencji twórczej, pobudzanie ekspresji i kreatywności
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 •  doskonalenie sprawności manualnej;
 • uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

 

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  luty 2022

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• kształtowanie postaw prozdrowotnych

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów

• rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

• wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówie­śniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pobytu w przedszkolu

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych

• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)

• kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach

• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

• wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej

• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia

• kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

Piosenka  „Zdrowy przedszkolak”

1.Chips i baton mnie nie kusi,

wolę obiad u mamusi;

wszystko smaczne kolorowe -

lubię jeść potrawy zdrowe.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

        Jest wesoły tak jak ja.

2. Jem warzywa i owoce,

w dzień się bawię, a śpię w nocy,

gdy za oknem śnieżek prószy,

wiem, że trzeba zakryć uszy.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

        Jest wesoły tak jak ja.

3. Chcę się bawić, nie marudzić,

świat poznawać nowych ludzi

lubię rower i pływanie,

rolki, piłkę, wędrowanie.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

        Jest wesoły tak jak ja.

 

 

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w naszym przedszkolu w dniu 17.01.2022r. Tego dnia  już od rana  w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, motylki, piratów, kotki, strażaków, policjantów,  Batmana,  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.  Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, to było głównym celem tego balu. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w najróżniejszych konkursach. 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC 

styczeń 2022

                                                        

- obserwowanie przyrody zimą oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu po opadach śniegu;

- określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

- wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

- rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

- rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

- obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku,

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym;

- określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;

- czerpanie radości z przygotowywania upominków

- wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

- wdrażanie do uważnego słuchania

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

- rozwijanie percepcji wzrokowej

 

Zabawa paluszkowa do wiersza  „Rodzinka”.

(dzieci pokazują kolejne palce zaczynając od kciuka)

Ten pierwszy to – dziadziuś

A obok – babunia.

Największy to – tatuś.

A przy nim – mamunia.

A to jest – dziecinka mała!

Tralalala, la, la…

A to – moja rączka cała!

Tralalala, la, la…

 

 

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały piosenki a Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci  prezentami. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  Grudzień 2021

- poznawanie zwyczajów mikołajkowych

- kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną

- poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej

- kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

- rozwijanie mowy

- kształtowanie umiejętności matematycznych

 - wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń  ruchowych

 - rozwijanie sprawności manualnej

 - odczuwanie radości ze wspólnej zabawy

 - rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

 -  kształtowanie umiejętności dbania o porządek

  - rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 - poznawanie zwyczajów, tradycji świątecznych

 - dostrzeganie emocji swoich i innych osób

 - rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych

 -  budowanie pozytywnych relacji w grupie

 -  rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

 

Piosenka „Mikołaj”

 

 1. Siwa broda i spodnie na szelkach,

ciepłe buty i czapka czerwona.

Już zaczyna pakować prezenty

i za chwilę przyjedzie tu do nas.

 

Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie,

       Jest jedyny na świecie.

       To nasz stary znajomy Mikołaj.

 1. Nie zapomni o mamie i tacie,

zawsze miły jest i uśmiechnięty.

Wszystkim dzieciom i dużym, i małym

 zawsze lubi rozdawać prezenty.

Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie,

       Jest jedyny na świecie.

       To nasz stary znajomy Mikołaj.

 

W czwartek 25.11. w przedszkolu odbyło się święto warzywne. Królem dnia była marchewka. Dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze pomarańczowym. Dowiedziały się, że marchewka jest bardzo zdrowa, jakie ma witaminy i wartości odżywcze. Przedszkolaki pod okiem swoich wychowawczyń uczestniczyły w produkcji soczku marchewkowego. Później dzieci wykonały piękną wyklejankę. Wszystkim bardzo smakował pyszny i zdrowy soczek !!!

Pamiętaliśmy również , że 25 listopada to ”Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci pokolorowały najpiękniej jak potrafiły obrazek  przedstawiający misia – przyjaciela wszystkich dzieci.

 

W piątek 19 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji wszystkie dzieci były ubrane w kolorze niebieskim. Oglądaliśmy film edukacyjny na temat praw dziecka. Bawiliśmy się przy muzyce, kolorowaliśmy rysunki .

 

10 listopada o godz. 11.11 odśpiewaliśmy uroczyście ,,Mazurka Dąbrowskiego”    w ramach akcji #szkoła do hymnu.  Mali patrioci z naszego przedszkola uczcili Narodowe Święto Niepodległości. ,,Jagódki” przedstawiły przygotowany program dla ,,Muchomorków”. Zatańczyliśmy Poloneza i Krakowiaka, wyrecytowaliśmy wiersz ,Katechizm polskiego dziecka”  i zaśpiewaliśmy piosenkę o Polsce.

 

   W październiku  i listopadzie po raz kolejny odbyły się zajęcia z astronomii i astronautyki. Tematem prelekcji było ,,Spotkanie Kosmiczne", podczas którego dzieci poznały program Apollo i jego załogę. Oglądały    pierwszego człowieka na księżycu.  Pan Dariusz omówił strój Astronauty, jego skafander.

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy „Muchomory”  na rozmowy indywidualne, które będą odbywały się drogą telefoniczną w  dniu 04.11.2021 r. Proszę dzwonić pod nr tel. 32-264-25-94 w godz. od 15.00 do 15.30.

                                                                            Zaprasza:

                                                                             Urszula Śliwińska - Kopczyk

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA   LISTOPAD 2021

    • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

    • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć

    • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

    • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

    • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

    • kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych

    • propagowanie zdrowego odżywiania i dbania o odporność

    • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji

    • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy

    • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego

    • rozwijanie mowy i myślenia

    • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

    • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

    • rozwijanie umiejętności samoobsługowych

    • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie

    • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

    • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

    •  doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

    • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na październik:

 

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie, jakie produkty warto jeść często.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.

 

Piosenka „KOLOROWE LISTKI”                                                           Wiersz (z pokazywaniem)

 

 

I  Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.                                              Moje palce lubią harce,

Kolorowe listki na wietrze szumiały.                                                           Lubią zagrać na gitarce,

Ref. Szu, szu, szu szumiały wesoło.                                                             Lubią klepać mnie po brzuszku,

Szu, szu, szu wirowały w koło.                                                                     Lubią drapać mnie po uszku,

                                                                                                                       A najbardziej, daję słowo…

II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.                                                      Lubią spać, pod moją głową.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref. Hop, hop, hop tak sobie skakały.

Hop, hop, hop, w koło wirowały.

 

III. Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref. Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza oczka zamykają.

 

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC wrzesień 2021

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• wdrażanie do uważnego słuchania

• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

• wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• rozwijanie sprawności manualnej

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nauczycielki: mgr Monika Robakowska, mgr Edyta Różana

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc czerwiec:

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • porównywanie masy przedmiotów,
 • zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności wokalnych,
 • wykorzystanie w pracy surowców wtórnych,
 • integrowanie dzieci,
 • uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych,
 • rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.
 • zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • poznawanie oznak lata,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce.
 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie przyczyny pękania czereśni,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • poznawanie swoich możliwości,
 • pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów.

 

 

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225    ROZMOWY INDYWIDUALNE

W dniu 20. 05.2021 r. w godz. 15:00-15:30 odbędą się telefoniczne rozmowy indywidualne z Rodzicami pod nr telefonu 

510 279 269.  
                                      Zaprasza wychowawca grupy Muchomory - Edyta Różana
 
W dniu 27.05 .2021 r. w godz. 15:00-15:30 odbędą się telefoniczne rozmowy indywidualne z Rodzicami pod nr telefonu 
510 279 269.
                                    
                                    Zaprasza wychowawca grupy Muchomory- Monika Robakowska

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

 • rozwijanie mowy,
 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 • obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 • poznawanie nazw pobliskich ulic,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 (5latki),
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zapoznanie z herbem swojej miejscowości (3,4,5-latki),
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • zapoznanie z pracą strażaka i jego atrybutami (3,4,5-latki),
 • poznawanie historii powstania Warszawy,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,
 • poznawanie miary płynów,
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
 • zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
 • zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
 • określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy,
 • zapoznanie z twórczością H.Ch. Andersena– duńskiego  bajkopisarza;
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 • dostrzeganie piękna majowej przyrody,
 • zapoznanie z kształtem sześcianu (5-latki),
 • rozwijanie umiejętności szeregowania (5-latki),
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie pamięci,
 • zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 • określanie wzrostu dzieci (5-latki),
 • porównywanie wzrostu dzieci (4,5-latki),
 • rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.

 

Jadwiga Koczanowska   „Mama i tata”

 

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

 

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

 

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

 

W środę , 28 kwietnia, będziemy świętować w naszym przedszkolu

Dzień Marchewki.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci miały na sobie elementy ubrania  w „marchewkowym” kolorze.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień:

• rozwijanie mowy;

• poznawanie nazw ptaków;

• rozróżnianie, które ptaki zimowały w Polsce, a które wylatywały do ciepłych krajów;

• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów (5-latki)

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter (chętne 5-latki)

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

• rozwijanie umiejętności rysowania po śladzie (3,4,5-latki), a później samodzielnie bez odrywania ręki (5-latki);

• kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 (chętne 5-latki);

• rozwijanie sprawności fizycznej;

• umuzykalnianie dzieci poprzez utrwalanie poznanej piosenki i wykonywanie choreografii do poznanej piosenki;

• utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi;

• budzenie zainteresowania przyrodą;

• zapoznanie z wyglądem szpaka;

• poznawanie zwyczajów wielkanocnych;

• poznawanie różnych metod powstawania pisanek i kształtowanie umiejętności ich rozróżniania;

• kształtowanie poczucia rytmu;

• rozwijanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji;

• poznawanie budowy i właściwości jajka;

• poznawanie sposobów wykorzystania jajek;

• kształtowanie poczucia zaangażowania się w pomoc przy potrawach wielkanocnych;

• zapoznanie z tradycjami  lanego poniedziałku;

• poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka;

• zapoznanie dzieci z pojęciem miary (3,4,5-latki), mierzenie długości za pomocą stóp/kroków;

• kształtowanie  szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

• poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z gospodarstwa domowego;

• zachęcanie do wspólnego działania, do pracy w grupie;

• poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania;

• kształtowanie postaw proekologicznych;

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania (4,5-latki)

• rozwijanie umiejętności liczenia (3,4,5-latki)

• rozwijanie umiejętności wokalnych;

• zachęcanie do segregowania śmieci;

• zakładanie hodowli rośliny według instrukcji obrazkowej;

• wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin;

• wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę.

 

Wiersz „Wielkanocny koszyczek”

Świąteczny koszyczek pięknie wystrojony

w bielutkie koronki, bukszpany zielone,

a w nim są pisanki farbą okraszone,

słodziutkie babeczki lukrem oblepione

Tulą się do siebie dwa małe zajączki,

zajadają listki z rzeżuchowej łączki

Nagle w środku kosza gwar się podniósł wielki,

potrawy się kłócą kto jest najważniejszy

Jajko się rozpycha "to już wszyscy wiedzą,

że mnie jako pierwsze na śniadanie jedzą."

A biała kiełbaska mówi bardzo skromnie:

"Jestem najsmaczniejsza, nie zapomnij o mnie".

Mała kromka chleba do soli tak szepcze:

"Wiesz,  wszystkie potrawy z tobą są smaczniejsze."

Baranek zawołał i wszystkich zaskoczył :

"Ja jestem symbolem tych Świąt Wielkiej Nocy!"

 

 

22 marca (poniedziałek) to Dzień Wody.

 Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci miały na sobie w tym dniu  jakiś element ubrania  w niebieskim kolorze.

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec:

 • rozwijanie mowy;
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi;
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej (5latki);
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter (chętne 5latki);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie do 10 (5latki), a także dodawania i odejmowania w zakresie do 10 (5latki);
 • kształtowanie umiejętności określania, co jest najmniejsze, a co największe (3,4latki) i porządkowanie zwierząt pod kątem wielkości (5latki);
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych (3,4,5latki);
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • zapoznanie dzieci z wyglądem lwa (3,4latki) i utrwalenie tego wyglądu (5latki);
 • zapoznanie dzieci ze zwierzętami mieszkającymi na polu, na łące, w lesie;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikacji zwierząt ze względu na miejsce ich zamieszkania (na polu, na łące, w lesie);
 • poznawanie zwyczajów sowy;
 • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt;
 • określanie tempa poruszania się zwierząt;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia;
 • poznawanie cech kuli (3,4,5latki);
 • wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem (5latki);
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie (3,4,5latki) i umiejętność ich nazwania;
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania;
 • poznawanie (3,4latki) i utrwalanie (5latki) nazw dni tygodnia;
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka;
 • poznawanie oznak wiosny;
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki;
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym (5latki);
 • poznawanie budowy motyla;
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin;
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

 

 

                                                                          

„Gdzie jest żyrafa?” - P. Beręsewicz

 

Na regale wielka księga,

Krzyś ze stołka po nią sięga.

Może dzięki niej odkryje,

jak żyrafa myje szyję.

Do czytania zuch się bierze

i co strona inne zwierzę:

antylopa, bąk, ćmy, dorsze,

emu, foki, lecz najgorsze,

że – choć przejrzał ze stron dwieście-

nie ma żyraf. Gdzie jesteście?

Długa szyja, w chmurach głowa,

gdzie się taki olbrzym chowa?

Może wy przypadkiem wiecie?

Tak! Na końcu w alfabecie!

 

 

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225

ROZMOWY INDYWIDUALNE

W dniu 22.02..2021 r. w godz. 15:00-15:30 odbędą się telefoniczne rozmowy indywidualne z Rodzicami pod nr telefonu 

510 279 269.  
                                      Zaprasza wychowawca grupy Muchomory - Monika Robakowska
 
W dniu 24.02..2021 r. w godz. 15:00-15:30 odbędą się telefoniczne rozmowy indywidualne z Rodzicami pod nr telefonu 
510 279 269.
                                    
                                    Zaprasza wychowawca grupy Muchomory- Edyta Różana

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni wybranych przez Nauczyciela;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru (5-latki)
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • dostrzeganie piękna muzyki,
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych,
 • kształtowanie (3,4-latki) i rozwijanie (5-latki) umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zapoznanie z dzwonkami chromatycznymi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego,
 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu Słonecznego,
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika,
 • poznanie różnego typu zawodów,
 • wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności formułowania pytań,
 • tworzenie krótkich (3,4latki) i dłuższych (5latki) wypowiedzi na temat zawodów.

 

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225  ROZMOWY INDYWIDUALNE

W dniu 25.01.2021 r. w godz. 15:00-15:30 odbędą się telefoniczne rozmowy indywidualne z Rodzicami pod nr telefonu 

510 279 269.  
                                      Zaprasza wychowawca grupy Muchomory - Edyta Różana. 
 
W dniu 28.01.2021 r. w godz. 15:00-15:30 odbędą się telefoniczne rozmowy indywidualne z Rodzicami pod nr telefonu 
510 279 269.
                                    
                                    Zaprasza wychowawca grupy Muchomory-  Monika Robakowska
 

 

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na styczeń:

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • kontynuowanie rytmów
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku
 • rozwijanie sprawności manualnej
 •  rozwijanie mowy,
 •  zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 •  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej,
 •  utrwalanie nazw miesięcy (5 latki)
 •  rozwijanie szybkości i zwinności,
 •  utrwalanie oznak pór roku,
 •  zachęcanie do zakładania hodowli roślin (5-latki)
 •  obserwowanie wzrostu roślin,
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego (5-latki)
 • poznawanie nazw wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • poznanie nazw figur geometrycznych
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych (5 latki)
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu i uważnego słuchania Nauczyciela,
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter (chętne dzieci)
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania (3, 4 latki), formułowanie własnych pytań (5 latki), tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą (chętne 5 latki)
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,

 

Julian Tuwim  "Ptasie radio"

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju,
Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
Proszę, niech każdy nastawi aparat,
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze - w sprawie,
Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie - gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie - kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte - jak
Poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?
A po piąte przez dziesiąte
Będą ćwierkać, świstać, kwilić,
Pitpilitać i pimpilić
Ptaszki następujące:
 
Słowik, wróbel, kos, jaskółka,
Kogut, dzięcioł, gil, kukułka,
Szczygieł, sowa, kruk, czubatka,
Drozd, sikora i dzierlatka,
Kaczka, gąska, jemiołuszka,
Dudek, trznadel, pośmieciuszka,
Wilga, zięba, bocian, szpak
Oraz każdy inny ptak.
 
Pierwszy - słowik
Zaczął tak:
"Halo! O, halo lo lo lo lo!
Tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo,
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!"
 
Na to wróbel zaterlikał:
"Cóż to znowu za muzyka?
Muszę zajrzeć do słownika,
By zrozumieć śpiew słowika.
Ćwir ćwir świrk!
Świr świr ćwirk!
Tu nie teatr
Ani cyrk!
 
Patrzcie go! Nastroszył piórka!
I wydziera się jak kurka!
Dość tych arii, dość tych liryk!
Ćwir ćwir czyrik,
Czyr czyr ćwirik!"
 
I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać,
Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać,
Że aż kogut na patyku
Zapiał gniewnie: "Kukuryku!"
 
Jak usłyszy to kukułka,
Wrzaśnie: "A to co za spółka?
Kuku-ryku? Kuku-ryku?
Nie pozwalam, rozbójniku!
Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię,
 
Ale kuku nie ustąpię.
Ryku - choć do jutra skrzecz!
Ale kuku - moja rzecz!"
Zakukała: kuku! kuku!
Na to dzięcioł: stuku! puku!
Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś?
Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaź!
Przepióreczka: chodź tu! Pójdź tu!
Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu!
 
I od razu wszystkie ptaki
W szczebiot, w świegot, w zgiełk - o taki:
"Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek?
Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek?
Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć!
Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź!
Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje?
Gniazdko ci wiję, wiję, wiję!
Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się!"
I wszystkie ptaki zaczęły bić się.
Przyfrunęła ptasia milicja
I tak się skończyła ta leśna audycja.
 
" Nasza zima zła... "
Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Nasza zima zła!
 
Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa…
Nasza zima zła! Nasza zima zła!
Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła! Nasza zima zła!
Hu! hu! ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła! Nasza zima zła
 
Dnia 18 grudnia 2020 r w grupie Muchomory odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.  Dzieci w tym szczególnym dniu były ubrane w piękne odświętne stroje. Na początek rozmawialiśmy z dziećmi na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Atmosfera była bardzo miła. Słuchaliśmy kolęd i wspólnie je śpiewaliśmy. Mieliśmy pięknie ozdobiony stół. Nie mogło zabraknąć białego obrusu, stroików świątecznych, światełek, a także choinki pod którą każde dziecko mogło znaleźć drobny upominek. Jak nakazuje tradycja składaliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem (z zachowaniem zasad epidemiologicznych), a następnie usiedliśmy przy wspólnym stole na mały poczęstunek.

 

W dniu 18 grudnia (piątek) w grupie "Muchomory" odbędzie się Świąteczne Spotkanie Wigilijne. 

Prosimy o odświętne ubranie dzieci.

 

Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany przez dzieci dzień...Dzień spotkania z Mikołajem. Naszą grupę Muchomorki odwiedził już 4.12. Przedszkolaki były bardzo przejęte wizytą niezwykłego gościa. Zaśpiewały dla niego piosenkę. Każdy otrzymał od niego wyjątkowy prezent. Dzieci długo nie zapomną ten niezwykłej wizyty w naszym przedszkolu. Zapraszamy do galerii do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego dla dzieci dnia.

 

 

 

Zapraszamy dzieci na spotkanie z Mikołajem , które odbędzie się w piątek , 4 grudnia, o godzinie 9.30.

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

• rozwijanie mowy,

• poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

• rozwijanie orientacji przestrzennej,

 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,

  • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,

• rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

• wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,

 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,

• rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • integrowanie się dzieci.  kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,

 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,

• kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,

• kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,

• integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,

• rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,

• zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

• rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli

• reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,

• utrwalanie swojego adresu zamieszkania

 

piosenka "Dinozaur w szafie"    

 

Dziś w przedszkolu, w szafce Oli coś tupało, coś szurało, coś syczało.

Gdy ją pani otworzyła, coś wypadło i od razu kapcie Oli zjadło!

Ref.: Kto polubi dinozaura, dinusia dzidziusia?

Malutki jest i zgubił się swej mamie

. Kto pogłaska go po głowie i bajkę opowie?

Kto dinozaurem dziś się zajmie?

II. Biega Dino po dywanie, paszczą kłapie, za ubranka dzieci łapie!

Ale dzieci się nie boją dinozaura, pani nawet nosek mu wytarła!

 Ref.: Kto polubi…

III. Usiadł Dino przy stoliku głodny taki! Połknął książkę, dwa mazaki.

 Pogryzł zeszyt i pochrupał wszystkie kredki, a na koniec Majce zjadł skarpetki!

Ref.: Kto polubi…

IV. Po spacerze wszystkie dzieci go szukały, ale zniknął Dinuś mały...

Pewnie mama go znalazła i zabrała. Cała nasza grupa posmutniała.

Ref.: Kto polubi..

 

Rymowanka

Zima, zima przyszła.

Otuliła śniegiem świat.

 Zimno, zimno wszędzie,

 pada śnieg, wieje wiatr.

Narty, sanki już gotowe,

 na zabawy czas.

 Z górki na pazurki

 zjedzie każdy z nas.

 

 Bożena Forma    "Zima."

Lecą z nieba płatki śniegu,

Mróz siarczysty uszy ściska,

świat się cały bieli wkoło.

Nosy wszystkich są czerwone.

Zabierz narty oraz sanki,

Zimo! Śniegu sypnij więcej,

na dół z górki mknij wesoło.

dzieci będą zachwycone.

 

 

24 listopada (wtorek) to Dzień Buraka w naszym przedszkolu.

Jeśli macie ubranka w kolorze „buraczkowym” (czerwony, bordowy….),

to bardzo prosimy – przyjdźcie w nich do przedszkola w Dniu Buraka.

 

 

W dniu 20 listopada (piątek)  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci przyszły w tym dniu do przedszkola ubrane na niebiesko- to kolor UNICEF. 

Wystarczy oczywiście jeden element stroju, np. koszulka, bluzka….

 

 

Dzień Jeża – 12.11.2020.

Dnia 12 listopada obchodziliśmy z Muchomorkami Dzień Jeża. Oglądaliśmy zdjęcia jeży, poznaliśmy wiele ciekawostek na temat tego uroczego kolczastego zwierzątka, dowiedzieliśmy się jaką rolę pełni w środowisku. Bawiliśmy się w zabawę "Na dywanie siedzi jeż", którą Dzieci uwielbiają. Następnie Dzieci wykonały jeża z szablonu, a także udekorowały i wycięły maskę jeża.cały dzień minął w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

 

Święto  Niepodległości – 10.11.2020.

Jak co roku, dnia 10 listopada w grupie Muchomorki świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Dzieci upamiętniły ten dzień swoimi strojami w kolorach biało-czerwonych. Na początek zajęć przedstawiłyśmy i omówiłyśmy symbole narodowe Polski: godło, flaga, hymn. Następnie Dzieci wspólnie pomalowały godło Polski, które zostało zawieszone w oknie sali przedszkolnej. Każde Dziecko z osobna pokolorowało również swoje własne godło Polski. Nie mogło również zabraknąć wspólnego odśpiewania hymnu Polski i czytania wiersza "Katechizm polskiego dziecka". Na koniec zajęć Dzieci otrzymały medale upamiętniające Święto Niepodległości.

 

 

Dzień Zdrowego Śniadania – 9.11.2020.

Dnia 9 listopada obchodzimy Dzień Zdrowego Śniadania, w związku z tym tematyką zajęć było zdrowe odżywianie się. Przedstawiłyśmy Dzieciom piramidę żywności i omówiłyśmy ją z Dziećmi. Nie zabrakło również rozmów na temat znaczenia zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej w naszym życiu. Dzieci wykonały również pracę plastyczną, ich zadaniem było narysowanie na talerzach przykładu zdrowego śniadania.

 

 

Dzień Postaci z Bajek – 5.11.2020.

Dzień 5 listopada był dla Muchomorków dniem bardzo kolorowym, wesołym i przyjemnym. Obchodziliśmy bowiem Dzień Postaci z Bajek. Dzieci miały na sobie ubrania z postaciami z ulubionych bajek. Muchomorki były bardzo podekscytowane i chętnie opowiadały o bajkach, które lubią najbardziej. Tego dnia przeprowadzane były zabawy z tematyki bajkowej: zgadywanki-rymowanki o bajkach, gry "Ja mam, Ty masz", dzieci dopasowywały obrazki rekwizytów do postaci z bajek, wyklejały plasteliną obrazki o tematyce bajkowej. Nie zabrakło również czytania bajek wybranych przez dzieci, a także bajkowych kolorowanek. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy z okazji Dnia Postaci z Bajek.

 

 

Dzień Dyni – 30.10.2020

Dnia 30 października w grupie Muchomorki obchodziliśmy Dzień Dyni. Dzieci miały na sobie ubrania w kolorze pomarańczowym. Niektóre Muchomorki posiadały kapelusze-dynie, sukienki-dynie itp. Dzięki zaangażowaniu Rodziców i dostarczeniu różnych rodzajów dyni mogliśmy dzieciom pokazać jak dynie wyglądają. Omówiliśmy ich kolor, wielkość, sposób wykorzystania. Przeczytaliśmy również wiersz o dyni, wykonaliśmy maski-dynie a także dyniowe prace plastyczne z wykorzystaniem bibuły. Nie mogło również zabraknąć pestek dyni jako przekąski oraz zupy dyniowej na obiad. Na koniec dnia każde dziecko otrzymało medal z okazji Dnia Dyni.

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225ROZMOWY  INDYWIDUALNE

           Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Muchomory’’ na konsultacje indywidualne, które będą odbywały się  drogą telefoniczną w  dniu  18.11  (środa). Prosimy dzwonić pod nr tel.  510 279 269 w godz. od 15.00 do 15.30.

                                                                                                                      Zaprasza: Monika Robakowska

 

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Jest to, jak wiemy, dzień wolny od pracy.

Jak każdego roku  chcemy i my uczcić to Święto , dlatego bardzo prosimy, aby 10 listopada  dzieci 

 - w miarę możliwości-  przyszły do przedszkola w ubraniach koloru białego i czerwonego.

 

Dnia 29 października w naszej grupie "Muchomory" odbyła się bardzo ważna uroczystość, a mianowicie Pasowanie na Przedszkolaka. Nasze małe Muchomorki, ubrane w piękne i odświętne stroje były bardzo szczęśliwe i podekscytowane, że oficjalnie zostaną przyjęte do grona Przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały różne umiejętności - recytowanie wiersza, śpiewanie piosenki, pokonanie "tunelu". Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na Przedszkolaka przez Panią Dyrektor. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze i została zakończona malutkim, słodkim poczęstunkiem. Dzieci jako pamiątki tego wspaniałego i jakże ważnego dla nich wydarzenia otrzymały dyplomy i pudełka-kredki z niespodzianką. 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne -listopad
• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny, • rozwijanie percepcji słuchowej, • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, • reagowanie na ustalone sygnały, • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie, • rozwijanie umiejętności matematycznych, • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny, • rozwijanie sprawności ruchowej, • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, • rozwijanie sprawności manualnej.• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,  • opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki, • rozwijanie umiejętności matematycznych, • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu, • rozwijanie reakcji na sygnał,• poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, • zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków, • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały, , • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość, • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N., • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętania poleceń; • nabywanie sprawności fizycznej, • utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka, • rozwijanie sprawności manualnej. • zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania, • poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,  • rozwijanie umiejętności wokalnych, • zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania, • rozwijanie sprawności rachunkowych, • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób, • przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi, • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, • rozwijanie poczucia przynależności do grupy, • budowanie poczucia własnej wartości, • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.
 

. Piosenka "Urządzenie domowe"

1. Do czego służy pralka? Wiadomo, że do prania.

Do czego telewizor? Już wiem- do oglądania.

Do czego służy kuchnia, na pewno dobrze wiesz,

to na niej gotujesz, Co potem chętnie zjesz.

2. Do czego sluzy szafa? To miejsce na ubrania.

Do czego zaś odkurzacz? Znów wiem, do odkurzania.

Do czego mikrofala, Na pewno dobrze wiesz,

W niej można podgrzewać wszystko,

Co potem chętnie zjesz.

3. Do czego sluzy toster? Do chleba tostowania.

Do czego sluzy czajnik? Do wody gotowania.

Do czego jest lodówka, na pewno dobrze wiesz

, W niej możesz schłodzić wszystko, Co potem chętnie zjesz.

Wiersz

K.Datkun- Czerniak "Wszystkie dzieci".

W sercach dzieci radość gości - gdy bezpieczne są.

Mają prawo do miłości -przecież po to są.

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225KONSULTACJE INDYWIDUALNE

           Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Muchomory’’ na konsultacje indywidualne, które będą odbywały się  drogą telefoniczną w  dniu 28.10.2020 r. (środa).  Prosimy dzwonić pod nr tel. 32-264-25-94 w godz. od 15.00 do 15.30.

                                                                                                                      Zaprasza: Edyta Różana

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Informujemy, że konsultacje planowane na 22.10.2020 r. będą odbywały się drogą telefoniczną. Prosimy dzwonić pod nr tel. 32-264-25-94 w godz. od 15.00 do 15.30. Prosimy o wcześniejsze przekazanie informacji do nauczyciela (Pani Monika), że są Państwo zainteresowani uczestnictwem w konsultacjach.

 

          Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Muchomory’’ na konsultacje indywidualne, które odbędą się dnia 22.10.2020 r. w godz. od 15.00 do 15.30 w budynku przedszkola.

Proszę o przyniesienie własnego długopisu i obowiązkowo maseczka lub przyłbica.

 

                                                                                                                                                          Zaprasza: Monika Robakowska

 

W dniu 30 października (piątek) obchodzimy Dzień Dyni.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci były w tym dniu ubrane na pomarańczowo (ew. żółto).

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- PAŹDZIERNIK 2020

 • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie

 • integracja grupy poprzez gry i zabawy; kształtowanie szacunku do siebie nawzajem, rozwój umiejętności interpersonalnych

 • dbanie o wspólne zabawki i porządek w sali

 • poznanie i utrwalanie zasad, które warunkują bezpieczeństwo na terenie przedszkola i wokół niego (ogród przedszkolny)

 • utrwalanie stosowania zwrotów grzecznościowych

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i umiejętność ich nazywania

 • znajomość pór roku i charakterystycznych dla nich cech

 • poznanie zwyczajów zwierząt w związku ze zmieniającą się porą roku

 • umiejętność określenia cech charakterystycznych jesieni: jakie są owoce jesieni? jakie kolory są charakterystyczne dla jesieni?

 • poznanie właściwości niektórych surowców, np. piasek, glina

 • poznawanie zjawisk przyrodniczych i umiejętność ich nazywania

 • ubieranie się stosownie do pory roku

 • poznanie obiegu wody w przyrodzie

 

Piosenka

 

„Idzie jesień”

 

I. Idzie jesień, plony niesie,

jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

 

Ref.

 

Jesień – deszcz i słota .

Jesień - złote liście.

Jesień - dużo grzybów oczywiście.

Jesień – jarzębina.

Jesień - głóg, kalina.

Jesień co nam przyniesie?

 

II. Idzie jesień, plony niesie,

jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

 

Ref.

Jesień – stos orzechów.

Jesień to żołędzie.

Jesień - kasztanów pełno wszędzie.

Jesień - odlot ptaków.

Jesień dookoła.

Jesień, jesień nas woła.

 

Piosenka „Olimpiada w Jarzynowie”

 

Pchnięcie kulą dla selerów
Sprinty dla pietruszek
Przy kałuży dzielny burak
Ćwiczy skok na brzuszek
Pory cieszą się siatkówką
Bo są dość wysokie
Kalarepa zlana potem
Rzuca młotem

Na stadionie w Jarzynowie świat stanął na głowie
Owoce i warzywa mają zawody sportowe

Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie

Gruszki skaczą dalej dalej
Banan rzuca dyskiem
A truskawki grają w piłkę
Nożną oczywiście
Pan ananas z łuku strzela
Zawsze w tarczę trafia
A jagódka oszczep niesie
Będzie niezła jazda

Na stadionie w Jarzynowie świat stanął na głowie
Owoce i warzywa mają zawody sportowe

Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie

Olimpiada w Jarzynowie
Świat zakręcił się na głowie
Owoce i warzywa
Mają zawody sportowe
I bawią się jak dzieci
I skaczą, i biegają
Rozdają witaminy
Dla wszystkich uśmiech mają

Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie
Olimpiada w Jarzynowie
Warzywa i owoce bawią się na zdrowie

 

 

Zabawa „Sałatka owocowa”

 

Dzieci siadają na krzesełkach tworząc koło. Każde dziecko otrzymuje od Nauczyciela zdjęcie owocu, np. gruszka, jabłko itp. Nauczyciel staje na środku koła i wymienia jakiś owoc. Dzieci, które posiadają zdjęcie z danym owocem wstają z krzeseł i zamieniają się miejscami. Na hasło „sałatka owocowa” wszystkie dzieci w dowolny sposób zamieniają się miejscami.

 

 

Muchomorki  lubią warzywa i owoce. Lubią soki, dlatego w piątek (2.10) chcemy zrobić świeży sok z warzyw i owoców.

I dlatego zwracamy się z prośbą o przyniesienie marchewek, jabłek, gruszek.

 

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy 3-4-5-latki ,,Muchomory’’ na konsultacje indywidualne, które odbędą się dnia 30.09.2020 r. w godz. od 15.00 do 15.30 w budynku przedszkola.

Proszę o przyniesienie własnego długopisu i obowiązkowo maseczka lub przyłbica.

 

                                                                                                 Zaprasza: Monika Robakowska

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c WRZESIEŃ 2020

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne :

- rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;

- dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu;

- poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).

 - integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

- rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych.

- wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie; dbanie o wspólne sprzęty i zabawki;

- przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych;

- rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.

- rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;

 - poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;

- poznanie pracy policjanta (umundurowanie, narzędzia pracy).

 

Zapraszamy Rodziców (opiekunów prawnych) na zebrania organizacyjne  w grupach przedszkolnych wg następujacego harmonogramu:

- wtorek 08.09.2020 - godz. 15.00 - "MUCHOMORY"- bud. B

Zebrania odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden rodzic (opiekun) do jednego dziecka, maseczki lub przyłbice, rękawiczki/dezynfekcja, zachowanie dystansu, otwarte okna itd. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów :-)

Na początek roku przedszkolnego prosimy zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne na jasnej podeszwie, łatwe do założenia przez dzieci, nie wiązane na sznurówki oraz ubranie na zmianę w podpisanym worku - zostawione w szatni w razie "awarii". 

Przydatne będą także z pewnością chusteczki higieniczne (duże opakowanie) , zarówno suche , jak  i mokre .