Kontakt

Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 4 w Dąbrowie Górniczej
E-mail przedszkola: przedszkole_nr4_dg@interia.pl
Telefon: 32-268-55-29
Adres przedszkola: 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieszkowskiego 20a
Poland
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: : * telefonicznie/fax: 32-268-55-29 (budynek A przy ul. Cieszkowskiego 20a)
32-264-25-94 (budynek B przy ul. Św. Antoniego 41)

* listownie: ul. Cieszkowskiego 20a, Dąbrowa Górnicza, 41-303

* e-mail: przedszkole_nr4_dg@interia.pl

* osobiście, w godzinach pracy przedszkola – u dyrektora placówki

Sprawy wychowawcze-opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lub opiekunowie prawni mogą załatwiać osobiście z nauczycielami opiekującymi się danym oddziałem.

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków.

Mapa