Siedziba Koncepcja pracy przedszkola Rekrutacja Odpłatność Ramowy rozkład dnia Stałe uroczystości przedszkolne Zajęcia Programy Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

O przedszkolu

Siedziba

Przedszkole nr 4 mieści się w dwóch budynkach (budynek A, budynek B).

Obydwa budynki usytuowane są w niewielkiej odległości od siebie w największej terytorialnie dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Gołonóg.

 


                                                                                                                       

                         BUDYNEK A                                                                    BUDYNEK B

                           Dąbrowa Górnicza                                     Dąbrowa Górnicza
               ul. Cieszkowskiego 20A                               ul. Św. Antoniego 41

                           tel. 32-268-55-29                                             tel. 32-264-25-94  


                                                        CZYNNE                                CZYNNE
                                   600 - 1700                       600-16
00