Regulaminy, procedury, druki

Regulaminy, procedury, druki obowiązujące w Przedszkolu Nr 4

Obowiązujące dokumenty na rok szkolny 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Wytyczne-zlobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020-1.pdf

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przecwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola nr 4 w Dąbrowie Górniczej.

PROCEDURA_COVID-19_obowiazuje_od_01-09-2020.pdf

 

Deklaracje, oświadczenia 2020/2021

Oswiadczenie_i_deklaracja(1).pdf

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola - na rok szkolny 2020/2021

Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_2020-2021.pdf

 

Deklaracja godzin pobytu i ilości posiłków - na rok szkolny 2020/2021

DEKLARACJA_GODZIN_POBYTU_ORAZ_ILOSCI_POSILKOW_2020-2021(1).pdf

 

Wniosek o objęcia dziecka zajęciami z religii - na rok szkolny 2020/2021

Zgoda_religia.pdf

 

 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu nr 4 w Dąbrowie Górniczej

P_R_O_C_E_D_U_R_A.pdf