Budynek A

3- latki BIEDRONKI

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 mgr Urszula Rasek, mgr Magdalena Wypchał

 

 

6 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty zajęciowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doświadczony ratownik medyczny przygotowany metodycznie do pracy z dziećmi. Program profilaktyczny „Dzielni Ratownicy” powstał z myślą o najmłodszych, a jego celem jest zaszczepianie w dzieciach postaw pro-bezpiecznych oraz idei niesienia pierwszej pomocy. W czasie trwających ok. 30- 40 minut zajęć  dzieci pod czujnym okiem ratownika,  poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne,  uczyły się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji niebezpiecznych. 

 

 

video-1653991605.mp4

video-1653991616.mp4

OGŁOSZENIE

W dniu 06.06.2022 r. będą miały miejsce w naszym przedszkolu warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Zajęcia będą w poszczególnych grupach od godziny 9.00 (każda grupa ok. 30 minut). Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się:

 •  jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
 • jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i jak się wobec nich zachować;
 • jak dbać o swoje bezpieczeństwo;
 • czym jest pozycja boczna bezpieczna;
 • kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest;
 • po co są opatrunki i w jaki sposób ich używać;
 • co to jest apteczka i co w niej może się znajdować;
 • jakie są numery alarmowe, jak je zapamiętać.

Koszt uczestnictwa wynosi 11 zł od dziecka ( w tym dzieci otrzymają materiały: dyplom, naklejki, kolorowanki do grupy…).

W dniu 10.06.2022 r. przyjedzie do naszego przedszkola Planetarium Objazdowe Quasar – seanse dla grup od godziny 9.00 – seans trwa ok.40 minut – cena 12 zł.

Wpłaty przyjmują wychowawcy w grupach.

 

 

4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka Z tej okazji składamy wszystkim strażakom serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i bezinteresowna służbę drugiemu człowiekowi. Życzymy niewyczerpanej siły, dużo wytrwałości, licznych sukcesów oraz satysfakcji z pracy. Niech podejmowane przez Was działania będą zawsze źródłem dumy i społecznego uznania! Okazja ta przysłużyła się utrwaleniu przez dzieci sytuacji, w których można wezwać straż pożarną. Przedszkolaki przypomniały sobie numer alarmowy straży pożarnej. Już wiedzą, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków i innych zdarzeń. Przedszkolaki brały udział w zabawach muzyczno- ruchowych w które miały na celu naśladowanie czynności, które na codzień wykonują w swojej pracy strażacy. W dniu 4 maja przypada święto Strażaka, a 5 maja święto Leśnika. Dlatego nasze przedszkolaki brały udział w ogólnopolskiej akcji, pt. „Cała Polska maluje GIGA Laurkę dla Strażników Lasów” Chcemy im bardzo gorąco i wyjątkowo podziękować za ich pracę tworząc wirtualną GIGA interaktywną laurkę składającą się z tysięcy laurek namalowanych przez przedszkolaków i dzieci młodszych klas szkół podstawowych z całej Polski.
 

 

 

„Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste”. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi. My także postanowiliśmy uczcić nasze barwy ojczyste. Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce zorganizowaliśmy skromne obchody tego święta 29.04 w przedszkolu. Przedszkolaki w czasie zajęć miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi i to, jak symbole narodowe szanować. Z tej okazji wykonały również pracę plastyczną i stworzyły „Flagusie”

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA   MAJ 2022

 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.

 

22 kwietnia - Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi – to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Przez cały tydzień odbywały się ciekawe zajęcia edukacyjne, projekcje filmów o tematyce ekologicznej oraz zabawy badawcze. Biedroneczki w piątek obchodziły Dzień Ziemi i sprzątały wraz z przedszkolakami innych grup plac przedszkolny. Pracy i uśmiechu nie było końca. Prowadzone działania pokazały przedszkolakom różne sposoby ochrony najbliższego środowiska oraz zachęcały do troski o Ziemię. Dzieci już wiedzą, że dla dobra naszej planety należy: sadzić drzewa i pielęgnować rośliny; dbać o przyrodę; oszczędzać wodę i prąd; segregować śmieci i ograniczać zużycie plastiku.

video-1650871359.mp4

 

Zamierzenia  dydaktyczno- wychowawcze

Kwiecień 2022

 • Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.
 • Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka
 • Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
 • Przybliżenie dzieciom tradycji malowania jajek
 • Ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach
 • Liczenie w dostępnym zakresie
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole
 • Poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
 • Wiązanie opisu słownego z obrazkiem
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów
 • Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
 • Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
 • Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Rozwijanie mowy i koncentracji uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
 • Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonej cechy
 • Kształtowanie u dziecka śmiałości i odwagi poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru
 • Rozwijanie zainteresowania książkami
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
 • Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni
 • Poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia
 • Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)
 • Ukazanie różnorodności tematycznej książek
 • Rozwijanie zainteresowania książkami

 

Nasze przedszkolaki 22 marca obchodziły Światowy Dzień Wody. Wszyscy doskonale wiedzą jak ważna jest woda dla każdego człowieka, dla roślin, zwierząt i dla całej ziemi i nie możemy jej marnować.

 

21 marca przywitaliśmy Wiosnę, która przybyła osobiście do naszego przedszkola. Dzieci dostały od Pani Wiosny kilka listów, które zostały ukryte w całym przedszkolu. Za pomocą mapy udało się je znaleść. W każdym liście wykonywaliśmy zadania oraz odgadywaliśmy zwiastuny wiosny. Biedronki czekają z utęsknieniem aby za rok znów przywitać Wiosnę.

 

video-1648060246.mp4

21 marca rozkwita nie tylko wiosna. Przedszkolaki w biedronkach założyły dwie różne kolorowe skarpetki, aby w ten sposób okazać swoją solidarność z osobami z zespołem Downa. Na naszych nogach coraz częściej pojawiają się kwieciste, różnobarwne skarpetki. Założenie takich skarpetek, najlepiej nie do pary to sposób, żeby pokazać wsparcie dla osób z trisomią 21 pary chromosomów, czyli z tak zwanym Zespołem Downa. Obejrzeliśmy wspólnie filmik o Skarpetce, która była inna niż wszystkie. Skarpetka Fredzia, była po prostu wyjątkowa tak jak każdy z nas.

Biedronki wzięły udział w wyzwaniu pt. „Wielka Olimpiada Zwierząt” kreatywnej gimnastyki która miała na celu pobudzenie aktywności fizycznej. Zadania gimnastyczne poprowadził sympatyczny Lew Lolek.

video-1647010553.mp4

 

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy byli przemili, uczynni i sympatyczni. Sala Biedronek zamieniła się w ten dzień w salon Piękności. Chłopcy przygotowali miejsce do relaksu, gdzie malowali dziewczynkom paznokcie. Dziewczynki po relaksie stanęły do konkursu Miss w różnych kategoriach. W skład jury wchodzili wszyscy chłopcy, którzy oceniali Miss najdłuższego kucyka, równowagi, największego uśmiechu itp. Na koniec wręczyli z promiennym uśmiechem dyplomy oraz upominki.
 

 

Dnia 7 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu "Dzień Dentysty". Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się jak dbać o higienę jamy ustnej, aby ząbki były zawsze zdrowe, a uśmiech błyszczał czystością. Prowadzenie tego typu działań edukacyjnych ma na celu wdrożenie dzieci do codziennego szczotkowania zębów i dbania o higienę jamy ustnej ale również niwelowanie lęku i strachu przed wizytą u stomatologa.

 

OGŁOSZENIE

Na 18 marca (piątek) zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Spaghetti”. Jest to przedstawienie grane gościnnie w Będzinie przez aktorów Teatru Baj z Warszawy w ramach 110  urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania  Teatru Dzieci Zagłębia.

Cena biletu z tej okazji wynosi 10 zł od osoby. Cena autokaru – również 10 zł. Kwotę 20 zł prosimy wpłacać do 16 marca b.r.

Wyjazd o godzinie 10.30,  planowany powrót ok. 12.30 – obiad w tym dniu ok. 13.00.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  NA MARZEC 2022:

 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
 • Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
 • Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
 • Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Utrwalenie pojęć: unosić się i opadać.
 • Rozumienie wyrażenia kalendarz pogody.
 • Rozumienie znaczenia symboli graficznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Posługiwanie się określeniami ciepłe, zimne.
 • Nabywanie umiejętności formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”.
 • Kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc.
 • Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni.
 • Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
 • Przeliczanie w granicach możliwości dzieci.
 • Wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie..
 • Poznanie różnych roślin cebulkowych.
 • Zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli.
 • Dostrzeganie różnicy między sianiem a sadzeniem.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.
 • Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny.
 • Zabawy sensoryczne; poszerzanie słownika o określenia: miękkie, miłe, puszyste.
 • Rozumienie wieloznaczności słów: kotki i pączki.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
 • Rozpoznawanie ptaków po ich głosie.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji.
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych –  Marzanna.
 • Wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami, rozwijanie ekspresji plastycznej.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
 • Wyjaśnienie znaczenia spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia.
 • Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
 • Zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach, ośmielanie dzieci do wypowiadania się przed grupą.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.
 • Zapoznanie z nazwami: buda, stajnia, kurnik.
 • Stymulowanie rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt.
 • Łączenie w pary zwierząt i ich przysmaków.
 • Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary.

 

 

W piątek spędziliśmy cudowny dzień w świecie dinozaurów, ponieważ przypada nietypowe święto -Dzień Dinozaura. Cały dzień rozmawialiśmy o prehistorycznych stworach, które niegdyś zamieszkiwały naszą planetę.

 

„Był sobie mały, tłuściutki pączek, Był okrąglutki i nie miał rączek”Tymi słowami rozpoczął się w „Biedroneczkach” słodki dzień – Tłusty czwartek. Dzieci w tym dniu poznały tradycję i obrzędy związane z tym świętem. Odbyły się zabawy muzyczno –ruchowe, oraz bawiły się w Mistrzów Cukiernictwa. By móc się poszczycić tytułem ozdabiały pączki na papierze, które prawie się nie różniły od prawdziwych. Oczywiście nie zabrakło prawdziwych smacznych pączków, które były na podwieczorek.

 

 

W dniu 17.02 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kota. Dzieci obejrzały  bajki rysunkowe z Kicią Kocią i Kotociakami.  Wspólnie śpiewaliśmy piosenki o kotach, były kocie  zabawy ruchowe, prace plastyczne……Zdjęcia z „kociego dnia” można obejrzeć w naszej galerii.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  luty 2022

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów

• rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji

• rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

• wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówie­śniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pobytu w przedszkolu

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego muzykowania

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych

• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)

• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

• doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego

• wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie pojęć matematycznych

 

 

 

Składamy najserdeczniejsze życzenia dla Babci i Dziadka. 

 

Robimy prezenty dla Babci i Dziadka ,,Pachnące mydełka''

    

     video-1642754298.mp4

 

BAL, BAL,  BAL w  przedszkolu !!!

               Jak co roku w przedszkolu  jest taki dzień , kiedy to w każdej grupie jest bardzo dużo Księżniczek (Elza, Anna, Śnieżka i inne), Policjantów, Żołnierzy, Spidermanów, Kompanów z Psiego Patrolu, Piratów, Czarodziejów i Wróżek, a także Motylków, Biedronek, Kotków, Smoków i wiele innych równie pięknych bajkowych  postaci!  A kiedy mamy taki dzień? Oczywiście w karnawale, kiedy mamy bale! I w naszym przedszkolu taki bal odbył się w środę , 19 stycznia 2022r. Od śniadania do obiadu było gwarno, skocznie, tanecznie, muzycznie, bajkowo i kolorowo! Każdy strój został uwieczniony na zdjęciu wykonanym przez profesjonalnego fotografa, a następnie  poszczególne grupy przedszkolne pozowały do zdjęć grupowych.

Szkoda, że godziny spędzone na tańcach i zabawie tak szybko  nam upłynęły.

 

 

                    ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Zapraszam na rozmowy indywidualne, które odbędą się 19.01.2022 r.  od godz. 16.00 do 16.50. w budynku przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  Proszę o wcześniejsze poinformowanie, jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy kontaktu - kolejne osoby będą umawiane co 10 minut, aby uniknąć oczekiwania.

Urszula Rasek

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO=DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ 2022:

- obserwowanie przyrody zimą oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu po opadach śniegu;

- określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

- wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

- rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

- rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

- obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku,

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym;

- określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;

- czerpanie radości z przygotowywania upominków

- wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

- wdrażanie do uważnego słuchania

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

- rozwijanie percepcji wzrokowej

 

MIKOŁAJ ! MIKOŁAJ !

               6 grudnia to ważna data dla każdego dziecka! Bo w tym dniu oczekujemy Mikołaja! W naszym przedszkolu od samego rana tłumnie przybywały dzieci w strojach z wizerunkiem Mikołaja  bądź renifera, z akcesoriami typu: spinka z czapeczką Mikołajową, rogami renifera, czy wręcz opaski z mikołajami, reniferami. Przeważał dziś kolor czerwony!

Podczas śniadania Biedronki i Motylki jako pierwsze zobaczyły Mikołaja za oknem, który to dzwoniąc dzwonkiem przemieszczał się po ogrodzie pozdrawiając nas serdecznie!!! Byliśmy bardzo podekscytowani i nie mogliśmy się doczekać aż Go ujrzymy z bliska, na wyciągnięcie ręki! I tuż po śniadaniu- Mikołaj zawitał do Sali Biedronek, gdzie razem z Motylkami mogliśmy jako pierwsi przywitać się z Nim śpiewając piosenkę .Następnie Mikołaj zaprosił nas wszystkich do swojej Wioski Mikołaja, gdzie obejrzeliśmy bajkę o Rudolfie Czerwononosym i otrzymaliśmy prezent od Mikołaja- wielkie pudełko klocków!!!  Jeszcze wspólne zdjęcie z Mikołajem i po podziękowaniu i pożegnaniu Biedronki wyruszyły do Bawilandii „Reksio”  na dwugodzinną zabawę zorganizowaną przez naszych Kochanych Rodziców. I tam to była ZABAWA !!! Oj, aż trudno opisać słowami, ale na pewno wszyscy byli zadowoleni, i dwie godziny minęły bardzo szybko, za szybko! Zwłaszcza, że do „Reksia” też przyszedł Mikołaj! i wręczył każdemu dziecku prezent, oczywiście po uprzednim potwierdzeniu, że dziecko było grzeczne. W Biedronkach wszyscy jesteśmy grzeczni!  Tym razem także zaśpiewaliśmy piosenkę i wręczyliśmy Mikołajowi prezent, który wykonaliśmy w przedszkolu.

Ten dzień na  długo zostanie w naszej pamięci!!!

Mikołaju – zapraszamy Ciebie w przyszłym roku!!!

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  NA  GRUDZIEŃ :

 • rozpoznaje zabawki dotykiem i podaje ich nazwy; zapamiętuje zabawki i podaje nazwę tej, której brakuje;
 • naśladuje ruchem różne zwierzęta;
 • słucha z uwagą opowiadania, wiersza i odpowiada na pytania do jego treści;
 • porównuje kształty różnych elementów i łączy je w pary;
 • zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w ogrodzie przedszkolnym; prowadzi obserwacje przyrodnicze;
 • zna i stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej. zgodnie bawi się z innymi dziećmi;
 • bezpiecznie posługuje się nożyczkami;
 • bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń;
 • posługuje się określeniami czasowymi: na początku, potem, na końcu;
 • podaje nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach;
 • dzieli wyrazy na sylaby z wyklaskiwaniem lub z tupaniem;
 • nawiązuje relacje z innymi podczas zabawy; bawi się zgodnie z innymi; jest uprzejmy; stosuje zwroty grzecznościowe.
 • różnicuje wielkości; rozumie i stosuje określenia: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy; liczy w zakresie 1–3; r
 • rozumie i stosuje określenia przestrzenne: wysoko, nisko, na górze, na dole;
 • rozumie określenia: na, obok, z jednej strony, z drugiej strony, nad oraz o jedno więcej / mniej, tyle samo;
 • wie, co to jest schronisko; wspólnie z innymi pakuje prezenty dla zwierząt;
 • wykonuje kartkę świąteczną przy użyciu różnorodnych materiałów ozdobnych;
 • rozwiązuje zagadki związane z mikołajkami ; recytuje krótki wierszyk;
 • rozpoznaje inne dzieci po głosie; zna imiona dzieci z grupy;
 • wypowiada się na temat pracy kucharza oraz przedmiotów, których używa w swojej pracy; zna nazwy przyborów kuchennych; rozpoznaje sprzęty kuchenne po dźwięku;
 • wykonuje masę solną; lepi z masy solnej; ugniata ciasto, wykonuje wałeczki i kulki; formuje pierożki;
 • układa puzzle – dobiera przedmioty do osoby wykonującej zawód krawca;
 • sprawdza długość sznurków; posługuje się pojęciami dłuższy, krótszy; porządkuje elementy od najdłuższego do najkrótszego – serjacja;
 • poznaje zawód malarza artysty i malarza wnętrz; posługuje się pędzlem
 • rozpoznaje i podaje nazwy kilku narzędzi pracy murarza; wie, co to jest betoniarka, kielnia, cegła;
 • łączy i skleja paski łańcucha; ustawia się w szeregu; rozpoznaje zapachy kojarzące się z Bożym Narodzeniem: przyprawy korzenne oraz choinka; ubiera choinkę; próbuje ułożyć życzenia świąteczne, poznaje potrawy związane ze świętami Bożego Narodzenia; zna i wymienia nazwy niektórych potraw wigilijnych

 

„Co  przyniesie Mikołaj?” sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence

Pod choinką jest paczuszek sto    -    ( dzieci szeroko rozkładają ręce w geście  „dużo”)

Co przyniesie nam Mikołaj, co?   -     ( dzieci gestem i mimiką udają zastanawianie się)

Może pociąg  fu, fu, fu                        -     ( dzieci chodzą w miejscu, kolistymi ruchami rąk naśladują koła                                                                           pociągu)

Małą trąbkę  tru, tu ,tu                     -   ( dzieci naśladują grę na trąbce)

Albo kotka  miau, miau, miau,          -  ( dzieci  na czworakach  udają koty)

A co ty byś chciał?

Na choince złota gwiazdka lśni          -  ( dzieci ruszają palcami dłoni, naśladując migotanie gwiazdy)

Co Mikołaj dziś przyniesie  Ci?            -(dzieci gestami i mimiką udają zastanawianie się)

Nową lalę  la, la , la                                - ( dzieci naśladują lalki- sztywny chód, uśmiech)

Lub kaczuszkę  kwa, kwa, kwa            - ( dzieci udają kaczki- kaczy chód, poruszanie  zgiętymi rękami)

Czekoladę  mniam, mniam, mniam     - ( dzieci naśladują jedzenie)

Zgadnij teraz sam.

 

Święto Pluszowego Misia  - 25 listopada

Pluszowy miś- nie ma chyba dziecka, które nie miałoby pluszowego misia: przytulanki, ulubionej zabawki dzieciństwa. I dziś przypada święto tej zabawki. W naszym przedszkolu jest grupa o tej nazwie „Misie”, ale i inne grupy też świętowały ten dzień.

               W grupie  3 latków „Biedronki” już przed śniadaniem  poznały bajkę  o „Złotowłosej i trzech niedźwiadkach” ( i może dlatego prawie wszystkie dzieci zjadły zupę mleczną? J).Po śniadaniu bawiły się przy piosence „Jadą , jadą misie”, wykonały misia Uszatka- kukiełkę oraz malowały portret misia farbami przy użyciu swoich palców. Dlatego trochę wyglądaliśmy jak prawdziwi artyści –malarze, ale woda poradziła sobie i szybko doprowadziliśmy się do porządku. Rozmawialiśmy o znanych misiach pluszowych, które znamy z bajek albo filmów : Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Yogi i Bubu, Troskliwe Misie. Przed obiadem wysłuchaliśmy  opowiadania o „Małym misiu, który nie chciał spać” a także „Jak złapać spadającą gwiazdę?”. Portrety misiowe można oglądać na naszej tablicy w szatni. Zapraszamy !

 

11.11.2021 r. Święto Niepodległości Polski

W środę 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległej, całe przedszkole rozpoczęło przygotowania do uczczenia tego Święta. „Biedronki” także. Przypomniały sobie symbole narodowe, a także nauczyły się postawy w czasie śpiewania Hymnu Polski .Nauczyły się wiersza Władysława Bełzy „Polak mały”, a następnie wykonały własną flagę Polski. O godzinie 11.11 w ramach akcji #szkoła do hymnu uczestniczyły w odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego.

Dnia 05.11.2021, obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Wszystkie Biedronki zaprezentowały się w ciekawych kostiumach z różnych bajek,  nie zabrakło Misia, Strażaka Sama, Pszczółki Mai, Myszki Mickey,  Elzy z Krainy Lodu, Dinozaura Dina i innych postaci….Mieliśmy konkurs „Kto wie z jakiej bajki jest ta postać”,  konkurs zakończył się balem - wszystkie dzieci bawiły się doskonale.

 

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  LISTOPAD 2021

    • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

    • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć

    • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

    • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

    • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

    • kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych

    • propagowanie zdrowego odżywiania i dbania o odporność

    • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji

    • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy

    • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego

    • rozwijanie mowy i myślenia

    • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

    • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

    • rozwijanie umiejętności samoobsługowych

    • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie

    • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

    • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

    •  doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

    • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

 

Akcja „Szkoła Pamięta”

Jak co roku, nasze przedszkole przystąpiło do akcji ogólnopolskiej „Szkoła Pamięta”. W tym roku dołączyły  po raz pierwszy 3 latki „Biedronki”, które 27 października br. razem z innymi grupami( każda grupa miała inną trasę) wyruszyły  na Plac Bema pod Pomnik Żołnierza Zwycięscy, aby w hołdzie poległym żołnierzom zapalić znicze.

 

 

  ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Zapraszam zainteresowanych Rodziców na indywidualne rozmowy w dniu 27.10.2021 r.  - w budynku przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego - w godzinach 16.00 - 17.00.

                                                                        Zaprasza: Urszula Rasek

 

30 września 2021r. „Biedronki” świętują Dzień Chłopaka

            W czwartek, chłopcy z „Biedronek” nie domyślali się, że będą mieli niespodziankę  Dziewczynki razem z panią Ewą tuż po śniadaniu zaśpiewały  swoim kolegom „Sto lat” i wręczyły z okazji ich święta, Dnia Chłopaka drobne upominki. Były wspólne zabawy z chustą Klanzy, tańce do znanych piosenek oraz rysowanie portretów kolegów.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  NA  PAŹDZIERNIK 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.
 • Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego; rozwijanie kreatywności; zachęcanie do podejmowania nowych wyzwań.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 • Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.
 • Wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie kompetencji językowych; poszerzanie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych.
 • Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.
 • Zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.
 • Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 • Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy).
 • Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zebranie eksponatów do kącika przyrodniczego.
 • Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

 

„Kolorowe listki” – sł.i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.

Kolorowe listki na wietrze szumiały,

Szu, szu, szu, szumiały wesoło.

szu, szu, szu, wirowały wkoło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Hop, hop, hop, tak sobie skakały.

Hop, hop, hop, wkoło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza, oczka zamykają.

Spadła gruszka do fartuszka, 

A za gruszką dwa jabłuszka.

A śliweczka spaść nie chciała,

bo śliweczka nie dojrzała.

„Powitanie – Krzysztof Sąsiadek

 

Gdy się rączki spotykają,

to od razu się witają.       – (gest podania dłoni)

Gdy się kciuki spotykają,

to od razu się witają         - ( zetknięcie kciuków)

Gdy się palce spotykają,

to od razu się witają.        – ( zetknięcie kolejno wszystkich palców)

 

„Wyliczanka”   - Krzysztof  Sąsiadek

 

Jeden palec, drugi, trzeci    - ( wskazywanie palców podczas liczenia)

tak umieją liczyć dzieci.

Czwarty, piąty palec mam,

Widzisz? Umiem liczyć sam!

 

20.09.2021 obchodziliśmy „Dzień Przedszkolaka” bawiliśmy się, oraz wykonywaliśmy różne ciekawe zadania. W zabawie wykorzystaliśmy chustę animacyjną „ Klanza” - dzięki niej każda zabawa była bardzo interesująca. Bawiliśmy się wyśmienicie!

 

W dniu 16.09.2021 w przedszkolu odbyła się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.

Biedronki zostały przyjęte do społeczności przedszkolnej, zaprezentowały dwie piosenki „Słoneczko świeci”, „Tu paluszek” oraz wiersz „Biedronki”. Dzień obfitował w wiele niespodzianek. Tajemniczym gościem była Pani Jesień, która przyszła na uroczystość z koszem pełnym niespodzianek . Rodzice oraz dzieci wykonywały liczne zadania z magicznego kosza. Pani Dyrektor uroczyście pasowała dzieci i wręczyła  im dyplomy.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC wrzesień 2021

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• wdrażanie do uważnego słuchania

• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

• wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• rozwijanie sprawności manualnej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach