INNOWACJE PEDAGOGICZNE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 Definicja innowacji pedagogicznej 

Innowacja pedagogiczna to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły/placówki.

 

 Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022 

 

Tytuł ,,Microsoft Teams w pracy przedszkola’’

Autorzy: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Okres realizacji: rok szkolny 2021/2022 - kontynuacja

Adresaci innowacji: nauczyciele, dzieci oraz rodzice.

Nauczyciele wdrażający innowację: wszyscy nauczyciele przedszkola

Cel innowacji: rozwijanie kompetencji cyfrowych; transformacja cyfrowa edukacji; podwyższenie jakości pracy przedszkola; zachęcanie do korzystania z usługi poprzez pokazanie praktycznych funkcjonalności i korzyści używnia MS Teams dla  efektywniejszej współpracy na liniach: nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-dziecko, nauczyciel- rodzice; efektywne kontynuowanie pracy dydaktycznej w formie zdalnej.

 

 

 

Tytuł ,,Ruch przy muzyce’’

Autorzy: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Okres realizacji: rok szkolny 2021/2022

Adresaci innowacji: dzieci 5-letnie z grupy ,,Słoneczka’’ (Budynek A) oraz 5-6-latki ,,Jagódki’’ (budynek B)

Nauczyciele wdrażający innowację: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Cel innowacji: rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej, kształcenie poczucia rytmu, tempa, pamięci muzycznej; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole i w grupie; rozwijanie twórczej aktywności dzieci; rozwijanie kompetencji językowych, komunikacyjnych, matematycznych.

video-1645186478.mp4

video-1643717405.mp4

video-1643622136.mp4

video-1643622002.mp4

video-1644573998.mp4

video-1649413009.mp4

                              

 Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2020/2021 

 

Tytuł ,,Microsoft Teams w pracy przedszkola’’

 

Autorzy: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Okres realizacji: rok szkolny 2020/2021

Adresaci innowacji: nauczyciele, dzieci oraz rodzice.

Nauczyciele wdrażający innowację: wszyscy nauczyciele przedszkola

Cel innowacji: rozwijanie kompetencji cyfrowych; transformacja cyfrowa edukacji; podwyższenie jakości pracy przedszkola; zachęcanie do korzystania z usługi poprzez pokazanie praktycznych funkcjonalności i korzyści używnia MS Teams dla  efektywniejszej współpracy na liniach: nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-dziecko, nauczyciel- rodzice; efektywne kontynuowanie pracy dydaktycznej w formie zdalnej.

 

 

Tytuł ,,Nasz kalendarz ma dni zdrowe, kolorowe’’

 

Autorzy: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Okres realizacji: rok szkolny 2020/2021

Adresaci innowacji: dzieci uczęszczające do naszego przedszkola

Nauczyciele wdrażający innowację: wszyscy pracownicy pedagogiczni wychowania przedszkolnego

Cel innowacji: kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych; wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych; tworzenie dzieciom warunków do samodzielnego nabywania umiejętności i nawyków zdrowego odżywiania się; poznanie niektórych sposobów przyrządzania smacznych dań z owoców i warzyw np. surówki, desery; rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni twórczej.

 

   

 

Tytuł ,,Matematyka nie musi być nudna! – kodowanie i inne zabawy rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem m.in. logigrammu, wiatraka matematycznego oraz maty do kodowania ’’

Autorzy: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Okres realizacji: rok szkolny 2020/2021 - kontynuacja

Adresaci innowacji: dzieci uczęszczające do naszego przedszkola

Nauczyciele wdrażający innowację: wszyscy pracownicy pedagogiczni wychowania przedszkolnego

Cel innowacji: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp., segregowanie obiektów na różne możliwe sposoby, kolor, rodzaj, ilość, szukanie podobieństw i różnic; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.

 

Tytuł ,,Nasi czworonożni przyjaciele’’

 

Autorzy: Ewa Bęben-Kuter, Aneta Doroz, Aleksandra Smolarska

Okres realizacji: II.2021-VI.2021

Adresaci innowacji: dzieci z grupy 5-6-latki ,,Rybki’’, "Jagódki" i 6-latki "Kreciki"

Nauczyciele wdrażający innowację: Ewa Bęben-Kuter, Aneta Doroz, Aleksandra Smolarska, Edyta Sendela

Cel innowacji: kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierzat przez człowieka; zdobywanie wiedzy i pogłębianie zrozumienia podstawowych potzreb zwierząt; uwrażliwienie na niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem się wobec zwierząt; rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności inspirowanej tematyką zwierzęcą; nawiązanie i rozwijanie współpracy między grupami dzieci z różnych przedszkoli.

 

 Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2019/2020 

 

Tytuł ,,Matematyka nie musi być nudna! – kodowanie i inne zabawy rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem m.in. logigrammu, wiatraka matematycznego oraz maty do kodowania ’’

Autorzy: Aneta Doroz, Edyta Sendela

Okres realizacji: X.2019-VI.2020

Adresaci innowacji: dzieci uczęszczające do naszego przedszkola

Nauczyciele wdrażający innowację: wszyscy pracownicy pedagogiczni wychowania przedszkolnego

Cele innowacji: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp., segregowanie obiektów na różne możliwe sposoby, kolor, rodzaj, ilość, szukanie podobieństw i różnic; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.

 Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019 

 

Tytuł ,,Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT'' - z wykorzystaniem innowacyjnej pomocy dydaktycznej ,,Wiatrak matematyczy’’

 

Autorzy: Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Okres realizacji: X.2018-VI.2019

Adresaci innowacji: wszystkie dzieci uczeszczające do przedszkola

Nauczyciele wdrażający innowację: wszyscy nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Cel innowacji: rozwijanie kompetencji matematycznych; kształcenie nawyku logicznego myślenia poprzez spostrzeganie, określanie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków zaistniałych między nimi.

 

 

Tytuł ,,Kodowanie i inne zabawy logiczne z wykorzystaniem m.in. logigrammu, wiatraka matematycznego’’

 

Autorzy: Edyta Sendela

Okres realizacji: XI.2018-VI.2019

Adresaci innowacji: dzieci z grupy ,,Kreciki''

Nauczyciele wdrażający innowację: Edyta Sendela

Cel innowacji: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; wspieranie w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.