Budynek B

5-6 -latki JAGÓDKI

     

 

     

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

mgr Beata Dubaj, Urszula Łyczba

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy ,,Jagódek" na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się  20.06.2022 r. (poniedziałek) o godz.10.00.

 

6 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty zajęciowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doświadczony ratownik medyczny przygotowany metodycznie do pracy z dziećmi. Program profilaktyczny „Dzielni Ratownicy” powstał z myślą o najmłodszych, a jego celem jest zaszczepianie w dzieciach postaw pro-bezpiecznych oraz idei niesienia pierwszej pomocy. W czasie trwających ok. 30- 40 minut zajęć  dzieci pod czujnym okiem ratownika,  poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne,  uczyły się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji niebezpiecznych. 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 06.06.2022 r. będą miały miejsce w naszym przedszkolu warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Zajęcia będą w poszczególnych grupach od godziny 9.00 (każda grupa ok. 30 minut). Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się:

 •  jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
 • jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i jak się wobec nich zachować;
 • jak dbać o swoje bezpieczeństwo;
 • czym jest pozycja boczna bezpieczna;
 • kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest;
 • po co są opatrunki i w jaki sposób ich używać;
 • co to jest apteczka i co w niej może się znajdować;
 • jakie są numery alarmowe, jak je zapamiętać.

Koszt uczestnictwa wynosi 11 zł od dziecka ( w tym dzieci otrzymają materiały: dyplom, naklejki, kolorowanki do grupy…).

W dniu 10.06.2022 r. przyjedzie do naszego przedszkola Planetarium Objazdowe Quasar – seanse dla grup od godziny 9.00 – seans trwa ok.40 minut – cena 12 zł.

Wpłaty przyjmują wychowawcy w grupach.

 

Czerwiec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

  ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ

Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY,

 która odbędzie się

w grupie: ,,Muchomorków” i ,,Jagódek”

30.05.2022 r.  (poniedziałek) o godz.10.00.

 

 

Zamierzenia  dydaktyczno - wychowawcze

Maj

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo­bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie – sianie i sadzenie roślin, opieka nad nimi;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu­dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek „Piosenka o książkach”, „Majowe życzenia” i tańca do utworu „King of the fairies”;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

 

 

OGŁOSZENIE

Na 27 maja b.r. (piątek)  zaplanowaliśmy wycieczkę 4 grup starszych, czyli „Rybek”, „Słoneczek”, „Misiów” i „Jagódek” do Wioski Indiańskiej MC Bizon w Karchowicach k. Tarnowskich Gór.

Wioska Indiańska Mc Bizon, zbudowana jest  na wzór wiosek Indian Ameryki Północnej z XIX w. Położona  na pięknej polanie pośród naturalnego ekosystemu, w pobliżu niewielkiej rzeczki. Część terenu jest zadaszona.  Zajęcia odbywają się na sportowo i wesoło. W programie mamy zwiedzanie wioski  z przewodnikiem (indiański dom tipi, rekwizyty, opowieści o tym, jak wyglądało życie Indian w wiosce, itp.), konkursy, gry i zabawy sportowe, zabawy interaktywne.

Ważne informacje :

 1. Wyjeżdżamy ok. 10.30, autokarami. Pobyt w wiosce od 12.00 do 14.00.
 2. Nie zabieramy plecaków, jedzenia, picia! Z przedszkola zabierzemy „obiad” w formie zupy z „wkładką” i pieczywem, banany, wodę do picia w dużych butelkach, kubeczki….oraz wszystko, co jest potrzebne zwykle na wycieczce (chusteczki, ręczniki papierowe itp.).
 3. Konieczne jest wygodne ubranie ( spodnie, legginsy, koszulka, bluza), buty- tenisówki, adidasy (nie sandały czy klapki!), jeśli będzie deszczowo mogą się przydać kalosze, kurtka przeciwdeszczowa. Jeśli słonecznie – czapka z daszkiem lub kapelusz.
 4. Podróż do Karchowic będzie trwała ok. 1 godzinę, dlatego rodziców dzieci z chorobą lokomocyjną prosimy o dostarczenie do wychowawcy grupy sprawdzonego i podpisanego środka przeciw w/w chorobie, do podania dziecku przed podróżą.
 5. Powrót do przedszkola ok. 15.30.

Koszt wyjazdu od osoby to 55 zł , w skład czego wchodzą:  32 zł – cena biletu wstępu do wioski indiańskiej oraz przejazd autokarem – 23 zł. Wpłat należy dokonywać u wychowawców grup (lub inny ustalony przez grupę sposób) do dnia 23 maja 2022 r.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE W GRUPIE 5-6 LATKÓW W MIESIĄCU KWIETNIU.

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf;
 • rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Święta wielkanocne”, „Piosenka lalkarza” i tańców „Szewc”, „Klepany”, polonez;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie kreatywności i samo­dzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań, np. podczas przygotowywania spotkania z okazji Wielkanocy;
 • rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na 18 marca (piątek) zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Spaghetti”. Jest to przedstawienie grane gościnnie w Będzinie przez aktorów Teatru Baj z Warszawy w ramach 110  urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania  Teatru Dzieci Zagłębia.

Cena biletu z tej okazji wynosi 10 zł od osoby. Cena autokaru – również 10 zł. Kwotę 20 zł prosimy wpłacać do 16 marca b.r.

Wyjazd o godzinie 10.30,  planowany powrót ok. 12.30 – obiad w tym dniu ok. 13.00.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Marzec

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”, „Drzewo mieszkanie”; rozwijanie umiejętności różnicowania metrum oraz utrzymywania pulsu rytmicznego; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie­jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LUTY 2022:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;

 

 

 

Jagodki_Dzien_Babci_I_Dziadka_1.mp4                  

Jagodki_taniec_dla_Babci_i_Dziadka.mp4

                         Dla_Babci_i_Dziadka.mp4

                         Jagodki_Dzien_Babci_I_Dziadka_1(1).mp4

 

 

 

 

Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w naszym przedszkolu w dniu 17.01.2022r. Tego dnia  już od rana  w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, motylki, piratów, kotki, strażaków, policjantów,  Batmana,  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.  Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, to było głównym celem tego balu. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w najróżniejszych konkursach. 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze –   styczeń:

 

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

 

 

 

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały piosenki a Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci  prezentami. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie 5-6-latków na miesiąc grudzień.

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych;
 • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku =;
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np. przedstawienie jasełkowe; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób włas­noręcznie wykonanym prezentem.

 

 Wiersz do nauki. „Prezent dla Mikołaja”

Ja się tak bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Mikołaja
Zrobię mu szalik piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe,
I żeby nie zmarzł w szyje i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć,
Niech się ucieszy Mikołaj Święty –
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

Piosenka do nauki: „Kochany Mikołaj” Śpiewające Brzdące.

1.
Już śniegiem zima świat okryła,
Już wigilijna przyszła noc,
Już ktoś zagląda do komina,
To z siwą brodą przemiły gość.

Ref.
Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się. (2x)

2.
Choć bardzo zimno jest na dworze,
Choć śniegu dużo, aż po pas,
Choć wszystko skute grubym lodem,
On się nie boi, odwiedzi nas.

Ref.
Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się. (2x)

 

W czwartek 25.11. w przedszkolu odbyło się święto warzywne. Królem dnia była marchewka. Dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze pomarańczowym. Dowiedziały się, że marchewka jest bardzo zdrowa, jakie ma witaminy i wartości odżywcze. Przedszkolaki pod okiem swoich wychowawczyń uczestniczyły w produkcji soczku marchewkowego. Później dzieci wykonały piękną wyklejankę. Wszystkim bardzo smakował pyszny i zdrowy soczek !!!

Pamiętaliśmy również , że 25 listopada to ”Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci pokolorowały najpiękniej jak potrafiły obrazek  przedstawiający misia – przyjaciela wszystkich dzieci.

 

   ROZMOWY Z RODZICAMI  

Dnia 17.11.21. środa o godz. 17.00 – 17.30. odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami pod numerem telefonu 518138704

 

                                                                                Zaprasza Urszula Łyczba.

 

Dnia 18.11.21. czwartek  o godz. 16.30. – 17. 00 odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami pod numerem telefonu 518138704

 

                                                                           Zaprasza Beata Dubaj.

 

 

 W październiku  i listopadzie po raz kolejny odbyły się zajęcia z astronomii i astronautyki. Tematem prelekcji było ,,Spotkanie Kosmiczne", podczas którego dzieci poznały program Apollo i jego załogę. Oglądały    pierwszego człowieka na księżycu.  Pan Dariusz omówił strój Astronauty, jego skafander.

 

 

W piątek 19 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji wszystkie dzieci były ubrane w kolorze niebieskim. Oglądaliśmy film edukacyjny na temat praw dziecka. Bawiliśmy się przy muzyce, kolorowaliśmy rysunki.

                      

OGŁOSZENIE

Na 3 grudnia 2021r. zaplanowaliśmy mikołajkowy wyjazd  do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl  pt. „Noniek”. Cena biletu do teatru to 18 zł, natomiast autokaru – 12 zł od osoby. Kwotę 30 zł prosimy wpłacać do wychowawców grupy  do dnia  24 listopada (musimy potwierdzić ilość biletów na tydzień przed spektaklem).  W dniu 3 grudnia (piątek) śniadanie dla wyjeżdżających grup  o godzinie 7.45. Spektakl o godzinie 9.00, wracamy przed obiadem. Prosimy zaopatrzyć dzieci w maseczki, zgodnie  z obowiązującymi wytycznymi.

10 listopada  o godz. 11.11 odśpiewaliśmy uroczyście ,,Mazurka Dąbrowskiego”    w ramach akcji #szkoła do hymnu.  Mali patrioci z naszego przedszkola uczcili Narodowe Święto Niepodległości. ,,Jagódki” przedstawiły przygotowany program dla ,,Muchomorków”. Zatańczyliśmy Poloneza i Krakowiaka, wyrecytowaliśmy wiersz ,Katechizm polskiego dziecka”  i zaśpiewaliśmy piosenkę o Polsce.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad:

 

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po­prawnej stylistycznie;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania (6-latki)
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych (5-latki)
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie (5-latki)
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne) (5-latki)
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (5-latki)

 

    Październik

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze :

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

 

 

,,W deszczowych kropkach”

 (Jesienny kujawiaczek) 

Piosenka do nauki.

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!


Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m - m - m...

Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.


Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m - m - m...


Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m - m - m...


 Wiersz Heleny Bechlerowej

O zielonym jeżu

Pod kasztanem w gęstej trawie
Usnął jeżyk po zabawie.

Właśnie zbudził się i ziewał
Gdy coś nagle spadło z drzewa.

Za nim drugie, trzecie też…
Miało kolce tak, jak jeż.

Spojrzał jeżyk, w bok uskoczył,
Przerażony przetarł oczy.

- Patrzę, patrzę i nie wierzę:
Czy to jeże, czy nie jeże?

Nie wiedziałem dotąd sam
Że zielonych braci mam.

Lecz ja w norce mam mieszkanie,
A gdzie one? Na kasztanie!

Jeż nie pytał więcej o nic,
zmykał, jakby go kto gonił.

Sapał, mruczał, głosem gniewnym:
- Nie chcę mieć zielonych krewnych!

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień 2021

Dziecko:

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego i ilustracji;
 • tworzy krótkie opowiadanie;
 • układa kształt litery ze skakanki;
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów;
 • wskazuje wśród innych liter o, O, a, Ai podaje ich nazwy.
 • różnicuje słuchowo samogłoski o, a, u, i;
 • powtarza wyrazy w języku angielskim;
 • współpracuje z rówieśnikami podczas zabaw w zespole;
 • wyznacza kierunki w przestrzeni i podaje nazwy kierunków w przestrzeni;
 • przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów;
 • posługuje się pojęciami nad, na, pod, obok, między, lewa, prawa.
 • kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy; określa kryteria kategoryzowania;
 • układa figury wg wzoru
 • odczytuje kod obrazkowy;
 • tworzy i kontynuuje rytmy z figur geometrycznych;
 • koduje rytm dźwiękowy za pomocą figur;
 • składa obrazek z części;
 • układa ciąg cyfr wg wzoru;
 • wyraża stany emocjonalne za pomocą mimiki i gestów;
 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimna­stycznych
 • posługuje się narzędziami do rysowania, nożyczkami;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej swojego imienia;
 • czyta globalnie wprowadzane wyrazy
 • wyraża stany emocjonalne za pomocą mimiki i gestów;
 • odgaduje nazwy czynności ilustrowanych za pomocą ruchu;
 • wyjaśnia różnice i podobieństwa pomiędzy osobami;
 • reaguje na sygnały dźwiękowe i wzrokowe podczas zabaw przy piosence;
 • rysuje linie pionowe w liniaturze po śladzie;
 • dostrzega i wskazuje różnice na obrazku;
 • tańczy polkę zgodnie w wprowadzonym układem;

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Nauczycielki: mgr Beata Dubaj, Urszula Łyczba

 

Uroczyste zakończenie przedszkola w grupie "Jagódki" w dniu 23 czerwca (środa) o godz.10.00

 Jeśli będą sprzyjające warunki atmosferyczne zapraszamy Rodziców (dwóch przedstawicieli Rodziny) do ogrodu przedszkolnego. Natomiast w przypadku opadów deszczu czy burzy, uroczystość będzie się musiała odbyć wewnątrz - i wtedy zapraszamy jednego   z Rodziców (zgodnie z reżimem sanitarnym - dezynfekcja, maseczka, dystans ....)

 

 

 

 

Film o Szkole Podstawowej nr 18
 

 

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec 2021:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

 

 

    ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 

Dnia 27.05.21. czwartek o godz. 17.00 – 17.30. odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami pod numerem telefonu 518138704

 

 

 

Zaprasza Urszula Łyczba.

 

Dnia 31.05.21. poniedziałek o godz. 16.30. – 17.00. odbędą się telefoniczne rozmowy  z Rodzicami pod numerem telefonu 518138704

 

Zaprasza Beata Dubaj.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ :

-- Pełnienie dyżurów , np.przy nakrywaniu stołu do posiłków;

-- Wiązanie obuwia;

-- Rozwijanie sprawności całego ciała ( w toku czynności samoobsługowych , zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);

-- Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;

-- Określanie kierunku pisania ( rysowania)  - od lewej do prawej i od góry kartki do dołu;

-- Nabywanie płynności ruchów rąk ( np. w toku swobodnych ruchów tanecznych , gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych , wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

-- Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

-- Improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki;

-- Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

-- Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

-- Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;

-- Szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;

-- Odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań;

 -- Prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad;

-- Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słow na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-- Układanie rymów do podanych słów;

-- Tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie;

-- Aktywne słuchanie rozmówcy;

-- Próby samodzielnego czytania;

-- Wyodrębnianie w słowach głosek : w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

-- Czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

-- Rozpoznawanie liter pisanych;

-- Rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycinanie, wydzieranie z różnego materiału, lepienie z plasteliny, modeliny, naklejanie ugniatanie itd.;

-- Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;

-- Nazywanie figur geometrycznych;

-- Poznawanie zwierząt - dorosłych i młodych- hodowanych na wsi;

-- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 ;

-- Rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości  .

 

 

 

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 

Dnia 28.04.21. (środa) o godz. 16.30. – 17.00.  odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami pod numerem telefonu 518138704

Zaprasza Beata Dubaj.

Dnia 29.04.21. (czwartek) o godz. 17.00 – 17.30. odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami pod numerem telefonu 518138704

Zaprasza Urszula Łyczba.

 

W środę , 28 kwietnia, będziemy świętować w naszym przedszkolu

Dzień Marchewki.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci miały na sobie elementy ubrania  w „marchewkowym” kolorze.

 

 

Zamierzenia  dydaktyczno– wychowawcze na kwiecień 2021 :

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy,
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów;
 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski,
 • podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola,
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości,
 • poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej.
 • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu lub wykonane samodzielnie wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów),
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • poznawanie muzyki innych narodów,
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • próby samodzielnego czytania,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 •  liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznawanie liter pisanych.
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Marsa, słuchanie ciekawostek na ich temat,
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
 • dzielenie się wiadomościami na temat kosmosu: lotów kosmicznych, planet, gwiazdozbiorów.
 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń,
 • zapoznanie z literą ż h, f, j. : małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki,

 

 

 

22 marca (poniedziałek) to Dzień Wody.

 Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci miały na sobie w tym dniu  jakiś element ubrania  w niebieskim kolorze.

 

 

 

  ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Dnia 03.03.21. środa  o godz. 17.00-17.30. odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami po numerem telefonu 518138704

                                                                                                  zaprasza -  Beata Dubaj.

 

Dnia 10.03.21. środa o godz.17.00.- 17.30. odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami po numerem telefonu 518138704

                                                                                                zaprasza - Urszula Łyczba.

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:

Dziecko:

 • porusza się przy muzyce, śpiewa piosenki
 • bawi się z innymi,
 • podaje rozwiązanie rebusu;
 • rozpoznaje i nazywa literę z, u, c, ł: małą i wielką, drukowaną (5l); drukowaną i pisaną (6l)
 • ustala wynik dodawania w oparciu o przeliczanie; zapisuje działania odejmowania z użyciem znaków: , =,
 • wskazuje oznaki wiosny,
 • wypowiada się na temat sprzętu grającego, wie, jak wygląda adapter i płyta analogowa,
 • układa opowiadanie,
 • rytmicznie wypowiada zdanie, dopowiada słowa rymujące się
 • obserwuje zmiany w przyrodzie,
 • podaje rozwiązania zagadek,
 • wciela się w rolę, zna znaczenie słowa aktor, teatr, kurtyna, sztuka teatralna
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji,
 • wykonuje kukiełkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, sprząta swoje stanowisko pracy po jej skończeniu
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • naśladuje postaci z baśni,
 • nazywa emocje i rysuje po śladzie,
 • wykorzystuje kukiełki w inscenizacji,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji,
 • wymienia zwiastuny wiosny; wie co to jest przedwiośnie - wiosna
 • zna zwierzęta hodowane na wsi; wie co nam dają zwierzęta, w jaki sposób się porozumiewają, odgaduje do jakiego zwierzęcia należy usłyszany głos
 • wie, gdzie mieszkają zwierzęta; jak nazywają się one same i ich dzieci
 • wie, na czym polega praca weterynarza
 • zna wartości odżywcze jajka, mleka, mięsa
 • wymienia elementy pogody występujące w marcu,
 • zna zwyczaje wielkanocne
 • liczy i wskazuje, gdzie jest najwięcej, najmniej,
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń,
 • wskazuje różnice między obrazkami
 • dostrzega różnice w wyglądzie pisanek
 • obserwuje drzewa,
 • składa obrazek w całość,

 

 

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 

  Dnia 28.01.21. czwartek  o godz. 16.30.-17.00. odbędą się telefoniczne rozmowy z Rodzicami po numerem telefonu 518138704   

              zaprasza wychowawca Beata Dubaj.

 

Dnia 29.01.21. piątek o godz. 16.30.-17.00. odbędą się telefoniczne rozmowy  z Rodzicami po numerem telefonu 518138704

zaprasza wychowawca Urszula Łyczba.

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  luty 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z wyposażeniem przedszkolnej kuchni,
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną,(5l)
 • zapoznanie z literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną.(6l)
 • poznawanie pór dnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą w: małą i wielką, drukowaną,( 5l)
 • zapoznanie z literą w: małą i wielką, drukowaną i pisaną. (6l)
 • zapoznanie z etapami powstawania książki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie muzykalności i szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisaną..
 • zapoznanie z nazwami miesięcy,
 • zachęcanie do wspólnego działania.
 • zapoznanie z wagą szalkową,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości.
 • poznawanie polskich tańców ludowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY 5-6 LATKÓW NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021 .

DZIECKO:

-- ogląda książki o ptakach,

-- poprawnie wykonuje zadania,

-- wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją,

-- wypowiada się na temat dokarmiania ptaków,

-- rozpoznaje i nazywa literę s : małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-- dzieli nazwy ptaków na sylaby,

-- rozpoznaje i nazywa liczbę 7 ,

-- obserwuje przyrodę podczas spacerów i zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

-- wykonuje pracę z gazet,

-- wyodrębnia pierwszą głoskę w słowie,

-- dzieli nazwy obrazków na sylaby i głoski,

-- tworzy zdania z określeniami: wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze,

-- wymienia kolejno dni tygodnia,

-- przedstawia w formie plastycznej tydzień ze swojego życia,

-- określa , czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe,

-- rysuje po śladzie,

-- rozpoznaje i nazywa literę n : małą i wielką, drukowaną i pisaną,

-- podejmuje swobodne zabawy,

-- współpracuje z innymi,

-- wie , do czego służy termometr,

-- wykonuje prace plastyczne,

-- tworzy część wspólną zbiorów,

-- wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,

-- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,

-- opisuje babcię i dziadka,

-- rozpoznaje i nazywa literę b : małą i wielką, drukowaną i pisaną,

 

21.12.2020. W tym roku niestety było nam bardzo smutno, bo po raz  pierwszy  spotkanie wigilijne odbyło się bez rodziców.  Pani Ela wprowadziła nas w ten wyjątkowo świąteczny nastrój.  Śpiewaliśmy kolędy i recytowaliśmy wspólnie wiersze. Złożyliśmy  wszystkim świąteczne życzenia. Nasze życzenia zostały zapisane na papierowych gwiazdkach i zawieszone na oknach. Wierzymy, że wszystkie  spełnią się. Następnie czekał na nas  poczęstunek  i upominki  przygotowane przez rodziców.  Było nam bardzo miło usiąść razem przy tak pięknie ustrojonych stołach. Jagódki przygotowały dla swoich rodziców kartki świąteczne.

 

18.12.2020. ,,Jagódki” obchodziły ,,Dzień Ryby”. Omawialiśmy wygląd ryby i poznaliśmy niektóre ich gatunki . Oglądaliśmy również ciekawe ilustracje ryb hodowlanych, dziko żyjących i ryb akwariowych. Poznaliśmy jakie wartości odżywcze mają  ryby i dlaczego powinniśmy często je spożywać. Zakończyliśmy zajęcia wykonaniem pracy plastycznej. Kolorowaliśmy sylwety ryby dowolną techniką plastyczną.

 

04. 12. 2020. ,,Jagódki” przygotowały się na spotkanie z Mikołajem , zrobiły prezenty  dla   tak wyczekiwanego gościa. Odczytaliśmy list od Mikołaja, który bardzo nas chwalił ,że jesteśmy takimi grzecznymi dziećmi. Bardzo nas chciał odwiedzić, zapewnił, że postara się wysłać do nas Swojego Pomocnika. I tak się stało zaraz po śniadaniu  odwiedził nas  Mikołaj         z wielkim workiem pełnym prezentów. Powitaliśmy dostojnego gościa piosenką i wierszem. Wspólna zabawa przy muzyce stworzyła miły i niezapomniany nastrój. Mikołaj rozdał wszystkim  dzieciom prezenty i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie z naszym gościem było pełne wrażeń i niespodzianek.  To był wspaniały dzień.

 

 

W poniedziałek 21.12.2020  o godz.10.30. zaplanowaliśmy ,,Spotkanie Wigilijne Jagódek”. 

W tym roku nie możemy spotkać się w rodzinnym gronie, jak to miało miejsce  ubiegłych latach.

Prosimy rodziców  o przygotowanie odświętnych strojów dla dzieci. 

 

 

 

Zapraszamy dzieci na spotkanie z Mikołajem , które odbędzie się w piątek , 4 grudnia, o godzinie 10.00.

 

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na grudzień:

 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • dostrzeganie cykliczności pór roku,
 • zapoznanie z literą y: małą, drukowaną i pisaną.
 • pamięciowe opanowanie utworu literackiego,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • utrwalanie nazw elementów pogody.
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat.
 • zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych  z Wigilią, dzielenie się spostrzeżeniami.
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0,
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach europejskich,
 • zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
 • rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego.
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy.
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy.

 

Uczymy się wierszyka.


„Zanim przyjdzie Gwiazdka”      B. Lewandowska
Jeszcze w lesie szumią świerki
kołysanki swoje,
a ja już mam kłopot wielki,
czym drzewko ustroję.
Otoczone było w lesie,
świergotliwym gwarem...
Więc ja na nim też zawieszę,
śmiesznych ptaszków parę.
Z waty będzie biały zając
i ruda wiewiórka.
Wśród gałązek się schowają,
ślimaki ze sznurka.
Pod wesołym muchomorem,
posadzę krasnale.
Mogą wybrać się wieczorem
z wizytą do lalek.

 

 

 

       Uczymy się piosenki:

,Idzie Święty Mikołaj”                                      

Idzie święty Mikołaj.
Grudzień go wita ukłonem,
dywan ze śniegu przed nami rozwija,
zdobi choinki zielone.
Idzie święty Mikołaj.
Gwiazdy mrugają przyjaźnie,
mróz nie dokucza, cichnie zadymka,
będzie wędrować mu raźniej.
Idzie święty Mikołaj.
Dźwięczą sopelki na drzewach,
skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki,
a ja piosenkę zaśpiewam.
Idzie święty Mikołaj.
Wszyscy na niego czekamy.
Niesie prezenty i dobre słowa
Dla mnie, dla taty, dla mamy.

 

 

 

ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 

Zapraszamy rodziców do kontaktów indywidualnych  w dniu 25.11.2020.(środa) w godz.16.00 - 16.30.

Telefonicznie pod numerem telefonu: : 518138704.  

 

                                                                        Zaprasza: Urszula Łyczba.

 

26.11.2020.(czwartek) w godz. 16.00.- 16.30. Telefonicznie pod tym samym numerem.

 

                                                                          Zaprasza Beata Dubaj.

 

 

 

24 listopada (wtorek) to Dzień Buraka w naszym przedszkolu.

Jeśli macie ubranka w kolorze „buraczkowym” (czerwony, bordowy….),

to bardzo prosimy – przyjdźcie w nich do przedszkola w Dniu Buraka.

 

W dniu 20 listopada (piątek)  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci przyszły w tym dniu do przedszkola ubrane na niebiesko- to kolor UNICEF. 

Wystarczy oczywiście jeden element stroju, np. koszulka, bluzka….

 

 

10.11.2020. jak co roku realizowaliśmy projekt ,,Dzieci uczą rodziców”, który dotyczył uczczenia zbliżającego się Święta Niepodległości 11 listopada. Zajęcia rozpoczęliśmy obejrzeniem prezentacji  pt.,, Mały patriota”.  Utrwaliliśmy znajomość  symboli narodowych: flagi, godło, hymnu. Ułożyliśmy puzzle z godłem Polski, co nie było łatwym zadaniem. Zatańczyliśmy kilka znanych tańców : poloneza, grozika, polkę. Kolorowaliśmy mapę Polski i układaliśmy puzzle z pociętych elementów. Rozmawialiśmy tez o tym, co to znaczy być patriotą. Uroczyście odśpiewaliśmy hymn Polski o godz.11.11.

 

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Jest to, jak wiemy, dzień wolny od pracy.

Jak każdego roku  chcemy i my uczcić to Święto , dlatego bardzo prosimy, aby 10 listopada  dzieci 

 - w miarę możliwości-  przyszły do przedszkola w ubraniach koloru białego i czerwonego.

 

30.10.2020. Był bardzo wesołym "Dniem Dyni”. Wszystkie dzieci były ubrane na kolor pomarańczowy.  Zajęcia rozpoczęliśmy przygotowaniem masek  w kształcie dyni. Następnie rozmawialiśmy na temat wiadomości na temat dyni, jej walorów odżywczych. Bawiliśmy się z dynią przy muzyce. Było bardzo radośnie. Wykonaliśmy również prace plastyczną poprzez wyklejanie konturów dyni kawałkami pomarańczowego papieru kolorowego. Pod koniec tego ciekawie spędzonego dnia degustowaliśmy pestki dyni oraz przepyszną zupę dyniową.

29.10.2020. odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste Pasowanie na Przedszkolanka.

,,Jagódki” przedstawiły swój program artystyczny: recytowały wiersze, zaśpiewały znane piosenki i zatańczyły swoje ulubione tańce.  Agatka zaprosiła Panią dyrektor do pasowania na prawdziwego przedszkolaka. Zadaniem do wykonania było przejście przez tunel oraz złożenie przyrzeczenia.

Pani dyrektor życzyła samych sukcesów, wręczyła dyplomy i magiczne kredki.  Pod koniec imprezy udaliśmy się na zasłużony słodki poczęstunek.

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Listopad:

Dziecko:

 • zna nazwy pór roku,
 • zostaje zapoznane z literą i, t, d, k: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • dzieli nazwy na sylaby (5l), na głoski (6l), rozpoznaje litery drukowane – małe i wielkie,
 • formułuje dłuższe wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnia w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • układa słowa rozpoczynających się, kończących się daną głoską,
 • próbuje czytać wyrazy o prostej budowie fonetycznej (6l),
 • rozpoznaje litery pisane,
 • prawidłowo posługuje się pojęciami mniej, więcej, tyle samo (6 l),
 • liczy w zakresie sześciu;
 • nazywa przedmioty przedstawione na zdjęciach, określa, które z nich pływają, a które toną,
 • zna zjawisko powstawania mgły,
 • wyjaśnia (ogólnie), na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie,
 • wymienia nazwę aktualnego miesiąca,
 • dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • zna nazwę aktualnego miesiąca,
 • zna znaczenie zdrowia dla każdego człowieka,
 • wie jak wygląda tamburyno, jak jest zbudowane i potrafi na nim grać,
 • wie, na czym polega praca stomatologa,
 • zna zapis cyfrowy liczby 5,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • porównuje liczebność zbiorów,
 • zna złe i dobre przewodniki ciepła,
 • zna nazwy posiłków i pór dnia,
 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • zna  właściwości magnesu,
 • zwraca uwagę na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym,
 • zna różne sposoby otrzymywania energii.

 

 

Piosenka „Pan listopad”

https://www.youtube.com/watch?v=X-Gxn26QWUI&ab_channel=zielony11smok

 

Wiersz ,,Jesień”

Rano mgła świat przykrywa,

a w południe wiatr się zrywa.

Wieje wietrzyk wju, wju, wju,

aż brakuje wszystkim tchu.

 

Z drzew spadają złote liście

to już jesień oczywiście.

Lecą liście szu, szu, szu,

w całym świecie pełno dżdżu.

 

Chmury rozsiewają deszcze

z parasolką chodzą świerszcze.

Pada deszczyk kap, kap, kap,

smutny ten jesienny świat.

 

Listopadowa piosenka             ( sł. A. Galica       muz. T. Pobisiak)

 Płyną niebem ciemne chmury,

wiatr w kominie śpiewa

I ostatnie złote liście

opadają z drzewa.

 Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kap, kap.

 Już listopad wieje chłodem,

kropi zimnym deszczem.

W parku trzęsą się chochoły,

jakby miały dreszcze.

 Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kap, kap.

 Pan Listopad swój parasol

mocno w ręce trzyma

I powiada, że niedługo

przyjdzie do nas zima.

 Listopadowa piosenka,

jak deszczu kropelka.

Listopadowa piosenka,

kap, kap, kap.

 

WIERSZ

Katechizm polskiego dziecka.   (Wł. Bełza)

 — Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy 5-6-latki ,,Jagódki’’ na konsultacje indywidualne, które odbędą się dnia 28. 10.2020 r. w godzinach 16.30- 17.00   telefonicznie pod  nr 510 279 269.

                                                                                                                    Zaprasza: Urszula Łyczba

 

W dniu 29.10.2020 r. (czwartek) odbędzie się w naszej grupie uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.

Bardzo prosimy w tym dniu o odświętny ubiór dzieci. Dziękujemy.

 

 

W dniu 30 października (piątek) obchodzimy Dzień Dyni.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci były w tym dniu ubrane na pomarańczowo (ew. żółto).

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;
 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt, rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy 5-6-latki ,,Jagódki’’ na konsultacje indywidualne, które odbędą się dnia 29.09.2020 r. w godz. od 15.00 do 15.30 w budynku przedszkola.

Proszę o przyniesienie własnego długopisu i obowiązkowo maseczka lub przyłbica.

 

                                                                                                              Zaprasza: Beata Dubaj

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

Zapraszamy Rodziców (opiekunów prawnych) na zebrania organizacyjne  w grupach przedszkolnych wg następujacego harmonogramu:

- wtorek 08. 09.2020 - godz. 15.30 - "JAGÓDKI" - bud. B

Zebrania odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden rodzic (opiekun) do jednego dziecka, maseczki lub przyłbice, rękawiczki/dezynfekcja, zachowanie dystansu, otwarte okna itd. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów :-)

Na początek roku przedszkolnego prosimy zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne na jasnej podeszwie, łatwe do założenia przez dzieci, nie wiązane na sznurówki oraz ubranie na zmianę w podpisanym worku - zostawione w szatni w razie "awarii". 

Przydatne będą także z pewnością chusteczki higieniczne (duże opakowanie) , zarówno suche , jak  i mokre .