Budynek A

3-4 -latki MOTYLKI

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 mgr Danuta Łypacz, mgr Katarzyna Bieda

 

 

6 czerwca odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty zajęciowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Zajęcia prowadził doświadczony ratownik medyczny przygotowany metodycznie do pracy z dziećmi. Program profilaktyczny „Dzielni Ratownicy” powstał z myślą o najmłodszych, a jego celem jest zaszczepianie w dzieciach postaw pro-bezpiecznych oraz idei niesienia pierwszej pomocy. W czasie trwających ok. 30- 40 minut zajęć  dzieci pod czujnym okiem ratownika,  poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne,  uczyły się jak w prawidłowy sposób reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka oraz jak przeciwdziałać powstawaniu sytuacji niebezpiecznych. 

 

 

OGŁOSZENIE

W dniu 06.06.2022 r. będą miały miejsce w naszym przedszkolu warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego. Zajęcia będą w poszczególnych grupach od godziny 9.00 (każda grupa ok. 30 minut). Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się:

 •  jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu;
 • jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i jak się wobec nich zachować;
 • jak dbać o swoje bezpieczeństwo;
 • czym jest pozycja boczna bezpieczna;
 • kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest;
 • po co są opatrunki i w jaki sposób ich używać;
 • co to jest apteczka i co w niej może się znajdować;
 • jakie są numery alarmowe, jak je zapamiętać.

Koszt uczestnictwa wynosi 11 zł od dziecka ( w tym dzieci otrzymają materiały: dyplom, naklejki, kolorowanki do grupy…).

W dniu 10.06.2022 r. przyjedzie do naszego przedszkola Planetarium Objazdowe Quasar – seanse dla grup od godziny 9.00 – seans trwa ok.40 minut – cena 12 zł.

Wpłaty przyjmują wychowawcy w grupach.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC CZERWIEC 2022                   

                     

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2022 R.

 • Kształtowanie przynależności do rodziny.
 • Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Zabawy figurami geometrycznymi.
 • Podawanie nazwy swojej miejscowości.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Budzenie przywiązania do swojego kraju.
 • Poznanie flagi – symbolu narodowego.
 • Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Poznanie godła – symbolu narodowego.
 • Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Reagowanie na umówione sygnały.
 • Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
 • Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.
 • Poznanie zawodu dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.
 • Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania zagadek słuchowych.
 • Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
 • Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.
 • Rozpoznawanie nastrojów muzyczny.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
 • Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.
 • Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.
 • Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.
 • Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
 • Nabywanie umiejętności pracy z gliną.
 • Podawanie nazw członków rodziny.
 • Zauważanie fizycznych podobieństw.
 • Ukazanie codziennych obowiązków domowych.
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.
 • Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  KWIECIEŃ 2022

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• kształtowanie czynności samoobsługowych

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

• wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

• rozwijanie umiejętności współdziałania, jako podstawy budowania współpracy

• wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym

• wdrażanie do wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;

poznanie tradycji ozdabiania jaj;

utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;

• rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji

porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;

poznanie polskich zwyczajów wielkanocnych;

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych w przedszkolu

• wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą (elementy pogody)

• rozwijanie mowy i myślenia

• kształtowanie świadomości własnego ciała

• rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5

• kształtowanie umiejętności rozróżniania prawidłowego przeliczania od błędnego

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• doskonalenie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów według określonego kryterium

• doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania

• doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

 

https://przedszkole4dg.edupage.org/elearn/pics/text/text_text12/8d115d204277b5b045c8490820358b7796ccd225  ROZMOWY INDYWIDUALNE

 Zapraszam zainteresowanych Rodziców na indywidualne rozmowy w dniu 30.03.2022 w godzinach 15.00 – 16.00.  Chętne osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z wychowawcą w celu ustalenia konkretnej godziny spotkania.

                                                                                                   Danuta Łypacz

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na 18 marca (piątek) zaplanowaliśmy wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „Spaghetti”. Jest to przedstawienie grane gościnnie w Będzinie przez aktorów Teatru Baj z Warszawy w ramach 110  urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania  Teatru Dzieci Zagłębia.

Cena biletu z tej okazji wynosi 10 zł od osoby. Cena autokaru – również 10 zł. Kwotę 20 zł prosimy wpłacać do 16 marca b.r.

Wyjazd o godzinie 10.30,  planowany powrót ok. 12.30 – obiad w tym dniu ok. 13.00.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  marzec 2022

           

 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • wprowadzenie dzieci w świat kolorów 
 • rozbudzanie inwencji twórczej, pobudzanie ekspresji i kreatywności
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 •  zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 •  doskonalenie sprawności manualnej;
 • uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

W dniu 17.02 obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Kota. Dzieci obejrzały  bajki rysunkowe z Kicią Kocią i Kotociakami.  Wspólnie śpiewaliśmy piosenki o kotach, były kocie  zabawy ruchowe, prace plastyczne……Zdjęcia z „kociego dnia” można obejrzeć w naszej galerii.

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  luty 2022

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów

• rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji

• rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

• doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

• wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówie­śniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pobytu w przedszkolu

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego muzykowania

• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych

• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)

• kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach

• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

• doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego

• wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej

• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia

• kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

Piosenka  „Zdrowy przedszkolak”

1.Chips i baton mnie nie kusi,

wolę obiad u mamusi;

wszystko smaczne kolorowe -

lubię jeść potrawy zdrowe.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

        Jest wesoły tak jak ja.

2. Jem warzywa i owoce,

w dzień się bawię, a śpię w nocy,

gdy za oknem śnieżek prószy,

wiem, że trzeba zakryć uszy.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

        Jest wesoły tak jak ja.

3. Chcę się bawić, nie marudzić,

świat poznawać nowych ludzi

lubię rower i pływanie,

rolki, piłkę, wędrowanie.

Ref. Kto o zdrowie swoje dba,

        Jest wesoły tak jak ja.

Składamy najserdeczniejsze życzenia dla Babci i Dziadka. 

    Zyczenia_dla_Babci_i_Dziadka_-_grupa_Motylki.mp4

                              video-1642766583.mp4

 

 

BAL, BAL,  BAL w  przedszkolu !!!

               Jak co roku w przedszkolu  jest taki dzień , kiedy to w każdej grupie jest bardzo dużo Księżniczek (Elza, Anna, Śnieżka i inne), Policjantów, Żołnierzy, Spidermanów, Kompanów z Psiego Patrolu, Piratów, Czarodziejów i Wróżek, a także Motylków, Biedronek, Kotków, Smoków i wiele innych równie pięknych bajkowych  postaci!  A kiedy mamy taki dzień? Oczywiście w karnawale, kiedy mamy bale! I w naszym przedszkolu taki bal odbył się w środę , 19 stycznia 2022r. Od śniadania do obiadu było gwarno, skocznie, tanecznie, muzycznie, bajkowo i kolorowo! Każdy strój został uwieczniony na zdjęciu wykonanym przez profesjonalnego fotografa, a następnie  poszczególne grupy przedszkolne pozowały do zdjęć grupowych.

Szkoda, że godziny spędzone na tańcach i zabawie tak szybko  nam upłynęły.

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  styczeń 2022 :

- obserwowanie przyrody zimą oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu po opadach śniegu;

- określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

- wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

- rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

- rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

- obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku,

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym;

- określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;

- czerpanie radości z przygotowywania upominków

- wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

- wdrażanie do uważnego słuchania

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

- rozwijanie percepcji wzrokowej

 

 

Dziś grupa Motylki miała dzień wróżb... odkrywania tajemnic i poznawania swojego przyszłego losu. Dzieci bardzo chętnie i z wielką ciekawością odkrywały kim mogą być w przyszłości, czym będą się zajmować oraz poznać imię swojego przyszłego wybranka lub wybranki...

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  Grudzień 2021

 • Poznawanie zwyczajów mikołajkowych
 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
 • poznawanie siebie, jako członka wspólnoty rodzinnej
 • kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 •  wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności dbania o porządek
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznawanie zwyczajów, tradycji świątecznych
 • dostrzeganie emocji swoich i innych osób
 • rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

 

 

Wiersz

 

Mikołaj to taki święty,

co dzieciom przynosi prezenty.

Przychodzi do nas nocą,

gdy na niebie gwiazdki migocą.

Ma brodę siwą i wąs kręcony,

gruby  ma brzuszek i płaszczyk czerwony.

 

  ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Zapraszam zainteresowanych Rodziców na indywidualne rozmowy w dniu 08.11.2021) - w budynku przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego - w godzinach 15.00 - 15.45. Proszę o wcześniejsze poinformowanie, jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy kontaktu - kolejne osoby będą umawiane co 10 minut, aby uniknąć oczekiwania.

                                                                        Zaprasza: Danuta Łypacz

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  LISTOPAD 2021

    • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

    • rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

    • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć

    • wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

    • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

    • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

    • kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych

    • propagowanie zdrowego odżywiania i dbania o odporność

    • kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji

    • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy

    • budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego

    • rozwijanie mowy i myślenia

    • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

    • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

    • rozwijanie umiejętności samoobsługowych

    • wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie

    • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

    • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

    •  doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

    • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na październik:

 

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie, jakie produkty warto jeść często.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
 • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.

 

Piosenka „KOLOROWE LISTKI”                                                           Wiersz (z pokazywaniem)

 

 

I  Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.                                              Moje palce lubią harce,

Kolorowe listki na wietrze szumiały.                                                           Lubią zagrać na gitarce,

Ref. Szu, szu, szu szumiały wesoło.                                                             Lubią klepać mnie po brzuszku,

Szu, szu, szu wirowały w koło.                                                                     Lubią drapać mnie po uszku,

                                                                                                                       A najbardziej, daję słowo…

II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.                                                      Lubią spać, pod moją głową.

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref. Hop, hop, hop tak sobie skakały.

Hop, hop, hop, w koło wirowały.

 

III. Kolorowe listki spadły już na trawę.

Kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref. Cicho, sza, listki zasypiają.

Cicho, sza oczka zamykają.

 

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• wdrażanie do uważnego słuchania

• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

• wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• rozwijanie sprawności manualnej

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Nauczycielki : mgr Danuta Łypacz, mgr Katarzyna Bieda

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC CZERWIEC 2021

 

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci z ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • doskonalenie uważnego słuchania;
 • doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;

 

 

 

 

  ROZMOWY INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców na rozmowy indywidualne, które odbędą się drogą  telefoniczną w dniu 12 . 05. 2021r. w godz. 14.30 – 15.00.  Proszę dzwonić pod numer tel. 664-355-987.

                                                                                                                    Wych. Danuta Łypacz

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

 

 

 

W środę , 28 kwietnia, będziemy świętować w naszym przedszkolu

Dzień Marchewki.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci miały na sobie elementy ubrania  w „marchewkowym” kolorze.

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  KWIECIEŃ 2021

                                                                                                                          

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• kształtowanie czynności samoobsługowych

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

• rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy

• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem

• wdrażanie do wypowiadania się na dany temat

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych w przedszkolu

• wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą

• rozwijanie mowy i myślenia

• kształtowanie świadomości własnego ciała

• kształtowanie umiejętności rozróżniania prawidłowego przeliczania od błędnego

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

• doskonalenie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów według określonego kryterium

• doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania

• doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

• wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

• budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

Piosenka „Idzie do nas wiosna”

Kiedy wiosna przyjdzie do nas,

Roześmiana i zielona,

Razem z wiosną wszystkie dzieci

Zaśpiewają tak:

 

Ref. Zielona trawa,zielony mech,

Zielona żaba...rech, rechu, rech.

Zielona trawa, zielony mech,

Zielona żaba...rech, rechu, rech..

 

Rośnie trawa, rosną listki,

Rosną szybko dzieci wszystkie.

Przyfrunęły też bociany

I klekocą tak:

Ref. Zielona trawa...

 

W lesie kwitnie już zawilec,

Obudziły się motyle,

A wieczorem nad łąkami

Słychać żabi śpiew:

Ref. Zielona trawa...

 

Wierszyk „Gimnastyka dni tygodnia”

W poniedziałek dwa podskoki
Wtorek lubi kroki w boki
Środa robi dwa kółeczka
No a w czwartek jaskółeczka
W piątek szybko dwa przysiady
A sobota robi ślady.

 

22 marca (poniedziałek) to Dzień Wody.

 Prosimy, aby w miarę możliwości dzieci miały na sobie w tym dniu  jakiś element ubrania  w niebieskim kolorze.

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  marzec 2021

 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • wprowadzenie dzieci w świat kolorów 
 • rozbudzanie inwencji twórczej, pobudzanie ekspresji i kreatywności
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 •  zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 •  doskonalenie sprawności manualnej;
 • uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.
 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 •  rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  MIESIĄC  luty 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka

• wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

• kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców i pląsów

• rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji

• rozwijanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

• wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówie­śniczym

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pobytu w przedszkolu

• kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego muzykowania

• poznanie zawodów: muzyk, pianista, kompozytor, piosenkarz, piosenkarka

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych

• rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i gimnastycznych

• rozwijanie precyzji i szybkości ruchów (motoryka mała)

• kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych oraz technicznych i sprzątanie po zajęciach

• kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych

• doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego

• wdrażanie do współdziałania w parach, małych grupach i w zespole rówieśniczym

• wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• poznanie zawodów (malarz, rzeźbiarz, artysta) oraz narzędzi wykorzystywanych w ich pracy

• rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia

• kształtowanie postaw prospołecznych – rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w parach i grupach

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej

• kształtowanie pojęć matematycznych

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych podczas pracy grupowej, w tym do czekania na swoją kolej

• kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie

• poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazw tych zawodów, które wzbudziły zainteresowanie dziecka

 

Zabawa paluszkowa do wiersza  „Rodzinka”.

(dzieci pokazują kolejne palce zaczynając od kciuka)

Ten pierwszy to – dziadziuś

A obok – babunia.

Największy to – tatuś.

A przy nim – mamunia.

A to jest – dziecinka mała!

Tralalala, la, la…

A to – moja rączka cała!

Tralalala, la, la…

PIOSENKA: „Krasnoludek”

1.Czasem kiedy leżę w łóżku,
słyszę ciche ti ti ta ta:
to malutki krasnoludek
na skrzypeczkach gra.

Ref.:Ti ti ta ta, ti ti ta ta,
ti ti ti ta:
to malutki krasnoludek
na skrzypeczkach gra.

2.Czasem nocą pod poduszką
słyszę ciche fiu, fiu, fiu:
to na flecie krasnoludek
miło gra do snu.

Ref.: Fiu fiu fiu fiu, fiu, fiu, fiu, fiu,
fiu fiu fiu fiu:
to na flecie krasnoludek
miło gra do snu.

3. Czasem słychać w mojej szafie
delikatne plim, plum, plam:
to krasnalek na pianinie
kołysankę gra.

Ref.: Plim plum plam plam, pim plum plam plam,
plim plum plum plam,
to krasnalek na pianinie
kołysankę gra.

PIOSENKA: „Pomaluje cały świat”

1.Ciocia mi przyniosła farby,
zaraz namaluje coś.
Wielbłąd ma cztery garby,
zamiast konia stoi łoś.

Ref.: Pomaluje cały świat,
pastelowy pędzi wiatr,
sobie namaluje psa,
mojej mamie kotki dwa.

2. Po drabinie aż do nieba
mogę wdrapać się raz-dwa.
Trochę żółtej farby trzeba.
I już słońce uśmiech ma.

Ref.: Pomaluje cały świat…

3.Namaluję jeszcze zimę,
kolorowy pada śnieg,
bałwan ma zdziwioną minę
i na nosie wielki pieg.

Ref.: Pomaluje cały świat…

 

 

        SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

   Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Motylki”  na rozmowy indywidualne, które będą odbywały się  drogą telefoniczną w  dniu 27.01.2021 r. Prosimy dzwonić pod nr tel. 32-268-55-29 ( wew. 24 ) w godz. Od 15.00 do 15.30.

                                                                                      Zaprasza: Danuta Łypacz

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ 2021

- obserwowanie przyrody zimą oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami – zmiana krajobrazu po opadach śniegu;

- określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.

- wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;

- rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

- rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;

- obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku,

- kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym;

- określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;

- czerpanie radości z przygotowywania upominków

- wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

- wdrażanie do uważnego słuchania

- rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

- rozwijanie percepcji wzrokowej

Piosenka  „Zima zła”

Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!

Zima, zima, zima zła!

Marzną uszy, marzną nosy

I policzki, nawet włosy!

Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!

Podskakujmy ty i ja!

Piosenka „Bałwanek”

 1. Pada śnieżek już od rana,

      Ulepimy dziś bałwana.

   Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

           Stoi bałwan, stoję ja.

 1. Zatańczymy z nim wesoło:

- chodź bałwanku zróbmy koło!

      Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

           Tańczy bałwan, tańczę ja.

 1. Skacze bałwan jak sprężynka,

Grubym brzuszkiem kręci młynka.

      Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

            Skacze bałwan, skaczę ja.

 1. Robi bałwan piruety.

 Oj, przewrócił się , niestety.

 

      Ref. Hejże, ha! Hejże, ha!

            Siedzi bałwan, siedzę ja.

 

14.12 Świętowaliśmy Dzień Herbaty. Rozmawialiśmy o różnych herbatach: zielonej, białej, czarnej, owocowej, ziołowej. 
Dzieci opowiadały nam jakie herbaty najbardziej im smakują i jakie goszczą w ich domach. Na koniec naszych rozważań dzieci projektowały własne kubki na ulubioną herbatę.


18.12. Obchodziliśmy Dzień Ryby. Dzieci zostały zapoznane z walorami odżywczymi ryb oraz dowiedziały się jak można je przyrządzać np. ryby smażone, na parze, ryba po grecku, wędzenie ryb, sushi. Dzieci wyklejały kawałkami papieru wymarzone rybki.

 

Dnia 4.12.20r nasze Przedszkole odwiedził długo wyczekiwany gość...Święty Mikołaj. Radości dzieci nie było końca. Nasz Szanowny Gość podczas swej krótkiej wizyty obdarował dzieci drobnymi upominkami...i wyruszył w dalszą drogę. Z utęsknieniem wyczekujemy już kolejnej wizyty. Dziękujemy Mikołaju.

 

 

   SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Motylki”  na rozmowy indywidualne, które będą odbywały się  drogą telefoniczną w dniu 30.11.2020 r. Prosimy dzwonić pod nr tel. 32-268-55-29 ( wew. 24 ) w godz.od 15. 00 do 15.30.

                                                                                              

                                                                                                                                                  Zaprasza:  Danuta Łypacz.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

Cele ogólne:

 • Poznawanie zwyczajów mikołajkowych
 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną
 • poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej
 • kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 •  wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • odczuwanie radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności dbania o porządek
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznawanie zwyczajów, tradycji świątecznych
 • dostrzeganie emocji swoich i innych osób
 • rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

 

Piosenka „Mikołaj”

 1. Siwa broda i spodnie na szelkach,

ciepłe buty i czapka czerwona.

Już zaczyna pakować prezenty

i za chwilę przyjedzie tu do nas.

Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie,

       Jest jedyny na świecie.

       To nasz stary znajomy Mikołaj.

 1. Nie zapomni o mamie i tacie,

zawsze miły jest i uśmiechnięty.

Wszystkim dzieciom i dużym, i małym

 zawsze lubi rozdawać prezenty.

Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie,

       Jest jedyny na świecie.

       To nasz stary znajomy Mikołaj.

Kołysanka (pastorałka)

 1. Zima długa, gwiazdka mruga,

      a w szopie pod lasem,

        we żłobeczku, na sianeczku ,

         śpi mały bobasek.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

 1. Dwa aniołki skrzydełkami

Dziecię otulają,

pastuszkowie na fujarkach

kołysankę grają.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

 

25. 11. dzieci obchodziły światowy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Mimo coraz nowocześniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.  Dzieci poznały historię święta, śpiewały piosenki o misiach i tańczyły do piosenek „Ty i ja misie dwa”, „Jadą, jadą  misie”. Rozmawialiśmy o różnych bohaterach bajek w których główną rolę ogrywał miś np. Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Yogi, Miś Coralgol  i wiele innych. Dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek o prawdziwych niedźwiedziach np.  gdzie śpią i jak nazywa się ich legowisko, kiedy śpią, co jedzą itd. Następnie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną – pokolorowały sylwetę misia.

We wtorek 24.11. w przedszkolu odbyło się święto warzywne. Tym razem królem dnia był burak. Dzieci  przyszły do przedszkola ubrane w kolorze czerwonym, lub bordowym. Dowiedziały się, że burak jest bardzo zdrowy, jakie ma witaminy i wartości odżywcze. Przedszkolaki poznały  różne gatunki buraka, między innymi cukrowego. Później dzieci wykonały piękną wyklejankę. W menu przedszkolnym również znalazł się burak. Dzieci kosztowały sok z buraka oraz barszczyk czerwony. Wszystkim bardzo smakowało. 

24 listopada (wtorek) to Dzień Buraka w naszym przedszkolu.

Jeśli macie ubranka w kolorze „buraczkowym” (czerwony, bordowy….),

to bardzo prosimy – przyjdźcie w nich do przedszkola w Dniu Buraka.

 

W dniu 20 listopada (piątek)  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci przyszły w tym dniu do przedszkola ubrane na niebiesko- to kolor UNICEF. 

Wystarczy oczywiście jeden element stroju, np. koszulka, bluzka….

 

10.11. w tym dniu uczciliśmy zbliżające się Święto Niepodległości.  Rozmawialiśmy o 11listopada, jak  bardzo ważne jest to dla Polaków Święto. W tym dniu Polska po długich latach niewoli, znowu stała się wolna. Polacy, którzy żyli w tym czasie przetrwali i zwyciężyli. Dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Dzieci poznały symbole narodowe : flagę, godło, hymn. Kolorowały farbami flagę. Wysłuchały wiersza „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy.

 

09. 11. obchodziliśmy Dzień Zdrowego ŚniadaniaDzieci dowiedziały się jak ważnym posiłkiem jest śniadanie, że powinno być urozmaicone i bogate w składniki odżywcze - śniadanie powinno dostarczyć dużo energii na cały dzień. Przedszkolaki projektowały na kartkach swoje ulubione  śniadanie.

 

Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Jest to, jak wiemy, dzień wolny od pracy.

Jak każdego roku  chcemy i my uczcić to Święto , dlatego bardzo prosimy, aby 10 listopada  dzieci                  - w miarę możliwości-  przyszły do przedszkola w ubraniach koloru białego i czerwonego.

                                                              

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Dnia 5. listopada grupa Motylki obchodziła Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu wspominaliśmy bajki towarzyszące dzieciom na co dzień, poznaliśmy bajki i ich postaci z dzieciństwa naszych rodziców. Na podstawie ilustracji i książek opowiadaliśmy o bajkach, które od najmłodszych lat rozweselają, bawią i uczą. Dzieci kolorowały wybraną przez siebie postać bajkową.

Dzień Dyni W dniu 30 października w naszym Przedszkolu obchodziliśmy Święto Dyni. W tym dniu dzieci miały okazję, obejrzeć, dotknąć oraz poznać budowę dyni od środka. Poznały również jej walory smakowe podczas kosztowania zupy dyniowej, która na stałe zagościła w menu naszego przedszkola. Techniką dowolną dzieci ozdabiały kontur dyni kolorem pomarańczowym, który towarzyszył nam w tym dniu.

 

 

LISTOPAD 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć

• wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom

• budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

• kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych

• propagowanie zdrowego odżywiania i dbania o odporność

• kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i emocji

• kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy

• rozwijanie mowy i myślenia

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych

• wdrażanie do respektowania zasad zabawy w grupie

    • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;

• utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;

• utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;

• doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;

• utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy

Piosenka  „Śpiewanka Przedszkolaka”

1.Do przedszkola co dzień rano,

Idę z tatą albo z mamą.

W szatni daję im całusa,

I do Sali szybko ruszam.

Ref. Przedszkolaczek to zuch, zuch nie byle jaki

Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.

2. Pani śpiewa nam piosenki,

A my na cymbałkach gramy,

Malujemy malowanki

Wieżę z klocków układamy.

Ref. Przedszkolaczek to zuch, zuch nie byle jaki

Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.

3. Do ogródka wychodzimy,

W chowanego się bawimy.

A na obiad wszystko zjemy

Bo urosnąć duzi chcemy.

Ref. Przedszkolaczek to zuch, zuch nie byle jaki

Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.

Sł. Agnieszka Galica

Piosenka „Mały jeżyk”

1.Mały jeżyk jak kuleczka

idzie nocą do miasteczka.

A w miasteczkach to jest fakt żyją jeże już od lat.

Ref. W parkach krzakach i gęstwinach

spacerują po ścieżynach.

Chodzą jeże tu i tam.

Jak nie wierzysz, zobacz sam.

2. Gdy przychodzi złota jesień,

mały jeżyk jabłko niesie.

Złoty listek z nieba spada,

jeżą bajkę opowiada.

Ref. W parkach krzakach i gęstwinach

śpią jeżyki na ścieżynach.

Listek śpiewa im do snu

kołysankę li, li, lu.

Wierszyk  „Budujemy dom”

Budujemy dom wysoki, aż do nieba.

Dom dla misia i dla lalek zrobić trzeba.

Schody, ściany i podłogi kolorowe.

Domek z klocków zbudujemy i gotowe.

Zbudujemy z klocków jeszcze mały mostek.

Buduj z nami, zobacz, jakie to jest proste.

 

W dniu 30 października (piątek) obchodzimy Dzień Dyni.

Prosimy, aby w miarę możliwości, dzieci były w tym dniu ubrane na pomarańczowo (ew. żółto).

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

 Informujemy, że planowane w poniższym terminie spotkania indywidualne z rodzicami zostają odwołane.

        Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy ,,Motylki" na spotkania indywidualne, które odbędą się dnia 21.10.2020 r. (środa) w godz. od 15.00 do 15.30 w budynku przedszkola.

Proszę o przyniesienie własnego długopisu i obowiązkowo maseczka lub przyłbica.

 

                                                                                                                                                          Zaprasza: Katarzyna Bieda

 

 

                    9 października był bardzo ważnym dniem dla przedszkolaków z grupy „Motylki”. W ten słoneczny piątek  odbyła się w naszej grupie uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.       

Małe Motylki - elegancko ubrane, radosne, w świątecznym nastroju – zaprezentowały wachlarz swoich umiejętności wokalno-tanecznych. Były piosenki, wierszyki , tańce , a na koniec ślubowanie, przejście przez „magiczną” bramkę  i pasowanie  na przedszkolaka przez Panią Dyrektor .  Dzieci otrzymały  pamiątkowe dyplomy, które będą przez lata przypominać im  o dniu, w którym zostały oficjalnie  przyjęte do grona przedszkolnej społeczności.   Zwieńczeniem miłej uroczystości były wspólne zdjęcia  i malutki poczęstunek na osłodę.

 

 

W dniu 9.10.2020 r. (piątek) odbędzie się w naszej grupie uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.

Bardzo prosimy w tym dniu o odświętny ubiór dzieci.

                                                                                       Dziękujemy.

 

 

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA  PAŹDZIERNIK

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób

• wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami

• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk

• wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole

• wdrażanie do respektowania norm społecznych

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• wdrażanie do uważnego słuchania

• kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• rozwijanie poczucia rytmu

• rozwijanie mowy i myślenia

 

Wiersz do nauki:

„Trzylatku”

Mój mały trzylatku, usiądź z nami w kole

Pani ci pokaże twoje przedszkole

W szatni schowaj butki, a zabawki w sali

W umywalni powieś ręcznik , zuch jesteś - choć mały

 

Piosenka do nauki:

Do przedszkola idzie maluch”

1. Do przedszkola idzie maluch, tup, tup, tup, tup,
wszyscy dziś malucha chwalą, tup, tup, tup, tup.

2. Zna wierszyki i piosenki, la, la, la, la,
zawsze chodzi uśmiechnięty, la, la, la, la.

3. Podskakują razem dzieci, hop, hop, hop, hop,
bo tu bawią sie najlepiej, hop, hop, hop, hop.

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Rodziców dzieci z grupy 3-latki ,,Motylki’’ na spotkania indywidualne, które odbędą się dnia 30.09.2020 r. w godz. od 15.00 do 15.30 w budynku przedszkola.

Proszę o przyniesienie własnego długopisu i obowiązkowo maseczka lub przyłbica.

 

                                                                                  Zaprasza: Danuta Łypacz

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na m-c wrzesień

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń ruchowych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• wdrażanie do uważnego słuchania

• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

• wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

 

 

 

Zapraszamy Rodziców (opiekunów prawnych) na zebrania organizacyjne  w grupach przedszkolnych wg następujacego harmonogramu:

- piatek 04.09.2020 - godz. 15.30 - "MOTYLKI" - bud.A

Zebrania odbywać się będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden rodzic (opiekun) do jednego dziecka, maseczki lub przyłbice, rękawiczki/dezynfekcja, zachowanie dystansu, otwarte okna itd. Prosimy przynieść własne długopisy :-)

 

Na początek roku przedszkolnego prosimy zaopatrzyć dzieci w obuwie zmienne na jasnej podeszwie, łatwe do założenia przez dzieci, nie wiązane na sznurówki oraz ubranie na zmianę w podpisanym worku - zostawione w szatni w razie "awarii". Przydatne będą także z pewnością chusteczki higieniczne (duże opakowanie) , zarówno suche , jak  i mokre .